1. Novosti iz Zaklade
  2. U četvrtak na FET-u zanimljiva predavanja za svih koji razumiju da je promjena nužna

U četvrtak na FET-u zanimljiva predavanja za svih koji razumiju da je promjena nužna

U četvrtak na FET-u zanimljiva predavanja za svih koji razumiju da je promjena nužna

Promjene u društvu prijeko su potrebne ukoliko želimo razvijati održive zajednice, ukoliko želimo živjeti u pravednom društvu, onom u kojem je raspodjela dobara bolja. Društvo u kojem ima mjesta za svih, u kojem svi imaju jednake mogućnosti. Društvo koje brine o svojoj okolini, fizičkoj, prirodnoj i ljudskoj. Nove oblike poduzetništva generiraju neki drugačiji ljudi, sve više se javlja potreba kod pojedinaca da stvaraju na održiv i za širu zajednicu dobar način. Sve više su ljudi svjesni da ono što najvažnije imamo su upravo ljudi. Ljudski kapital je najvažniji kapital, on može pomoći u razvoju društvenog kapitala. Bez ljudi nema ni društvenog kapitala. Potrebne su nam nova razmišljanja, potrebno je podržavati nove koncepte, metode, programe, potrebno je podržavati razvoj društvenih inovacija kao mogući odgovor na trenutnu društvenu situaciju.

Nova promišljanja o razvoju društva zaista su nužna potreba današnjice. Stoga se u četvrtak popodne (28.11. u 17 sati) održava zanimljiv događaj, na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli nekoliko različitih predavača održati će zanimljiva kratka predavanja o novim temama ekonomije i razvoja društva.  

Uvodno predavanje održati će Helga Može diplomirana ekonomistica, Upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva o potrebi za ovakvim temama, osvještavanju svih dionika u društvu o novim momentima koji se zbivaju u europi. Situaciju u današnjem životu najbolje dočarava potreba da se definiraju i usvoje prvo Milenijski ciljevi održivog razvoja, a potom Globalni ciljevi održivog razvoja. Osim zajedničke borbe protiv siromaštva oni definiraju potrebe i prioritete za rješavanje problema današnjeg društva u području promjene klime i održive potrošnje, naglašavaju vrijednost inovativnosti te važnost mira i pravde za sve. Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva, kako bi se osiguralo "zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe" a održivi razvoj je postao jedan od ključnih elemenata u formuliranju i provođenju razvojnih politika u svijetu. Helga Može diplomirana ekonomistica, Upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, održati će kratko uvodno predavanje Svoje dugogodišnje iskustvo u privatnom, javnom i civilnom sektoru nastoji staviti u funkciju razvoja šire zajednice. Danas kroz funkciju upraviteljice Zaklade aktivno radi na razvoju civilnog sektora. Orijentirana je na dobru ekonomiju i umrežavanje svih sektora kako bi se postigla sinergija djelovanja ka održivom razvoju. Vrlo je zainteresirana za proaktivno sudjelovanje u svojoj zajednici i poticanje drugih na to, posebno žene kroz svaki oblik javnog djelovanja.

Predavanje na temu "Novo doba ekonomije" održati će Milan Medić, voditelj Lokalne akcijske grupe (LAG) Vallis Colapis i predsjednik LEADER mreže Hrvatske, najveće hrvatske nevladine mreže za ruralni razvoj. Kakve se promjene očekuju u području poslovanja i ekonomije u narednih 10tak godina, a s obzirom na nužnosti promjene vrijednosti u društvu, raspodjele i uključivanja različitih marginaliziranih skupina. Ukoliko želimo pravednije društvo u kojem je raspodjela dobara ravnopravnija, nužne su promjene. Ponajviše u svijesti donositelja odluka i ljudi koji vode tvrtke. Milan Medić je voditelj Lokalne akcijske grupe (LAG) Vallis Colapis i predsjednik LEADER mreže Hrvatske, najveće hrvatske nevladine mreže za ruralni razvoj. Dugogodišnji je stručnjak za ruralni razvoj, organiziranje zajednice i razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, s preko 20 godina iskustva rada na razvoju i revitalizaciji seoskih sredina, poticanju zapošljavanja i rada s marginaliziranim i obespravljenim društvenim skupinama. Pored ruralnog razvoja stručnjak je za ekonomsku demokraciju, društveno poduzetništvo i održivi razvoj.

Dobra ekonomija je ona koja podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici i zasniva se na načelima brige za ljude, brige za okoliš i za pravednu raspodjelu te podržava solidarnost i održivost sustava. Dobra ekonomija poštuje lokalne specifičnosti i društveni kontekst te nudi mnogo modela i mogućnosti dobre ekonomije, pa podržava, uz ostale, modele društvenog poduzetništva, etičkih fondova i banaka, zajedničkog rada i solidarnosti, očuvanja općeg dobra i resursa, trgovinskih sustava lokalne razmjene (LETS – Local Exchange Trading System), regionalnih valuta te novca bez kamata i duga. Kroz modele dobre ekonomije, ekonomiju i njene vrijednosti, kao i njen glavni alat – novac – težimo pohraniti u sustave koji poštuju ljude i prirodu. Predavanje o Dobroj ekonomiji održati će izv.prof.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac s Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Znanstveni interes: gospodarski razvoj, ekonomika okoliša, održiva/odgovorna ekonomija, održivi/odgovorni turizam, društveno odgovorno poslovanje. Autorica je i suautorica više od 40 znanstvena rada. Sudjelovala je na više od trideset međunarodnih znanstvenih konferencija te održala brojna stručna predavanja.

Ekonomija zajedništva je međunarodni pokret poduzetnika, profesora, radnika, studenata, istraživača, građana, udruga, poslovnih parkova i projekata ujedinjenih vizijom svijeta i gospodarstva koji je orijentiran na opće dobro i cjeloviti razvoj i osobe i društva. Ona nudi stil života koji vrednuje načela kao što su besplatnost, kultura davanja i neinstrumentalizirani odnosi na tržištu. Prakse tvrtki ekonomije zajedništva pobudile su interes na znanstvenoj razini, stvaraju teorijsku perspektivu u dijalogu sa suvremenom kulturom i civilnom, solidarnom i socijalnom ekonomijom. Predsjednik udruge Ekonomija zajendištva, Peter Fabjan poduzetnik je već više od 15 godina. Trenutno radi kao koordinator projekata u Udruzi za Ekonomiju zajedništva između ostalog, razvija međunarodnu inkubatorsku mrežu, gdje su povezani sa za sada 14 inkubatora diljem svijeta s ciljem da sadašnjim i budućim poduzetnicima pružimo pomoć u razvijanju poslovanja i usvajanju načela i vrijednosti Ekonomije zajedništva u njihovu poslovanju. Peter će predstaviti ekonomiju zajedništva.

Ideja pokretanja etične banke u Hrvatskoj započela je 2012. kao odgovor na brojne društvene probleme uzrokovane globalnom financijskom krizom, koja je generirala visoku nezaposlenost, ali i nedostupnost kapitalu za pokretanje (društveno) poduzetničkih projekata brojnih dionika neprofitnog i profitnog sektora. Osnivanjem Zadruge za etično financiranje njeni osnivači a potom i ostali pridruženi članovi uhvatili su se u koštac s problemima te pokrenuli osnivanje etične banke u Hrvatskoj ali i brojnih drugih inicijativa od važnosti za razvoj društva. Etično (alternativno) bankarstvo predstaviti će Renata Kiršić, mag.ing.logista. diplomirala Logistiku i menadžment u pomorstvu 2012. na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Profesionalno se počinje baviti radom s mladima 2013. te do danas ostaje aktivna u civilnom društvu sa naglaskom na segment društvenog poduzetništva, mladih te kulture. Sredinom 2016. priključuje se timu Zadruge za etično financiranje te je aktivno uključena u pokretanje prve hrvatske etične banke te ostalih razvojnih projekata zadruge. Živi i radi u Labinu.

I za kraj ovog posebnog događaja, Teo Petričević predstaviti će temu društvenih inovacija i društvenog učinka (Social impact). Društvene inovacije kao nova rješenja, ideje s društvenom misijom, usmjerene općoj dobrobiti, stvaranju društvenog utjecaja. Razvoj društva kao cjeline odvija se kontinuirano u svim segmentima. Okoliš, socijalna pitanja, lokalni razvoj, politička vlast i upravljanje, biznis, odgovorno poslovanje, društveno poduzetništvo – sva ova područja doprinose razvoju društva, no društveni učinak (social impact) svih tih komponenti koje stvaraju razvoj društva je važan. Razlika koju stvaramo, ono što se mijenja našim djelovanjem. Teo Petričević iz Čakovca, direktor je ACT grupe - prvog hrvatskog konzorcija društvenih poduzeća. Osim što upravlja organizacijom, također je i voditelj nekoliko strateških i razvojnih projekata. U široj je javnosti prepoznat kao stručnjak za društveno poduzetništvo i društvene inovacije, s više od petnaest godina poduzetničkog i predavačkog iskustva. ACT Grupa je zajednica društvenih poduzetnika koja osnažuje ekosustave društvene ekonomije. ACT Grupa je razvila i pomaže funkcioniranje 6 društveno-poduzetničkih poduhvata (svojih temeljnih članica) od kojih su najznačajnije: Socijalna zadruga Humana Nova Čakovec (šivanje i redizajn, recikliranje i ponovna uporaba tekstilnog otpada), Socijalna poljoprivredna zadruga Domaći vrt (ekološka poljoprivreda, lokalna proizvodnja i lokalna distribucija, povezivanje međimurskih ekoloških proizvođača), Centar za pomoć u kući Međimurske županije (dostava obroka, obavljanje kućnih poslova starih i nemoćnih u njihovim domovima).

Društvene inovacije razvijamo kroz InterregMED projekt "+Resilient", sufinanciranog i iz sredstava Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Trenutno je otvoren natječaj za ideje društvenih inovacija.

Povratak na prethodnu stranicu