Info točka za udruge

Što svaka udruga treba znati?

Zakon o udrugama stupio je na snagu 01.10.2014. godine. Zakon regulira kako se osniva udruga, njen pravni položaj, djelovanje, financiranje, imovinu, odgovornost udruge, statusne promjene, nadzor rada udruge i prestanak postojanja.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je stručna služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom.

Udruga je slobodno i dobrovoljno udruživanje više fizičkih ili pravnih osoba, radi dostizanja zajedničkog cilja.

Udruge su i najbrojnije organizacije civilnog društva.

Sloboda udruživanja smatra se  jednim od temeljnih ljudskih prava novovjekovne civilizacije.

U Hrvatskoj je ukupno registrirano preko 52 000 udruga.

 

 

              

 

Odgovori na neka često postavljana pitanja: