1. Novosti iz Zaklade
  2. Jačanje stručnjaka OCD-a kroz održane edukacije u Poreču, Pazinu i Puli

Jačanje stručnjaka OCD-a kroz održane edukacije u Poreču, Pazinu i Puli

Zaklada nastavlja s provedbom edukacija u sklopu Projekta SOS koje su namijenjene jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva mladih i za mlade, odnosno stručnjaka - članova i zaposlenika organizacija. Tako su kroz prethodnih mjesec dana održane 2 edukacije o mogućnostima financiranja za udruge mladih u Poreču i Pazinu, a prilikom kojih je najavljena i edukacija "Od ideje do projekta" kao svojevrstan nastavak prethodnih edukacija.

Edukacija "Od ideje do projekta" održala se u Centru za EU i međunarodnu suradnju. Sudionici su stekli vještinu pisanja projekta razradom konkretnih ideja. Cilj radionice je jačati unutarnje kapacitete organizacija kako bi povlačili više financijskih sredstava iz EU fondova. Obzirom na probleme s kojima se udruge susreću na terenu, uočena je potreba upravo za ovakvim tipovima edukacija. Edukacijom članova udruga o pisanju projekata povećava se mogućnost apliciranja i ugovaranja projektnih prijedloga, a samim time se povećavaju i mogućnosti financiranja plaća zaposlenika te financijska sredstava potrebna za provedbu raznih aktivnosti udruga mladih.

Edukacije su provedene u sklopu Projekta SOS, čiji je cilj upravo osnažiti udruge mladih ili udruge koje se na neki način bave mladima u bilo kojem području djelovanja (od sporta, kulture, manjina do udruga osoba s invaliditetom). Projekt SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) financiran je sredstvima Europske unije iz programa Europski socijalni fond, te ga Zaklada provodi u partnerstvu s Gradom Pula, udrugom Alumni FET Pula te Zakladom Slagalica iz Osijeka.

                                

Povratak na prethodnu stranicu