1. Novosti iz Zaklade
  2. Odobrena bespovratna sredstva za provedbu projekta „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“

Odobrena bespovratna sredstva za provedbu projekta „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“

Odobrena bespovratna sredstva za provedbu projekta „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“

Kao partneri na projektu sa zadovoljstvom prenosimo informaciju da je dana 08. prosinca 2022. godine Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2022., program Erasmus + - Ključna aktivnost 154 za područje mladih, odobreno ukupno 31.300,00 eura za provedbu projekta „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“.

Nositelj projekta je Grad Pula, a partneri na projektu su: Volonterski centar Istra, Udruga ZUM, Škola za odgoj i obrazovanje-Pula i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Projekt „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“ će se provoditi u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. Projektom se pruža podrška izradi Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. godine na način da se usporedno informiraju i osnažuju različite ciljane skupine- mladi i predstavnici donositelja odluka, za kvalitetno i suradničko sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika za mlade na lokalnoj razini. Ovim se projektom stvaraju dodatni prostori i prilike za međusobno povezivanje mladih, uspostavu i razvoj odnosa povjerenja, pri čemu se provedbom aktivnosti temeljnih na visokoj razini participacije sudionika u svim fazama omogućuje stvaranje osjećaja „vlasništva“ nad procesom kao i samim dokumentom.

Opći cilj projekta je doprinijeti većem uključivanju mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. 

Uz redovite partnerske sastanke usmjerene praćenju i ostvarivanju rezultata provedbe aktivnosti projekta te informiranju šire javnosti, provest će se ukupno 19 aktivnosti – događaja za mlade, sistematiziranih u okviru 9 setova aktivnosti, pri čemu su aktivnosti usmjerene: osnaživanju mladih za participativno osmišljavanje i provedbu akcijskog istraživanja potreba mladih, kreiranju youth-friendly kampanje i brošure namijenjene informiranju mladih o važnosti i ulozi te područjima djelovanja strateškog dokumenta, osnaživanju mladih i predstavnika donositelja odluka za sudjelovanje u aktivnostima dijaloga u okviru kojih se definiraju ciljevi, mjere i aktivnosti iz ključnih područja važnih za aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kao i osnaživanju mladih koji se suočavaju s preprekama sudjelovanju, s naglaskom na mlade s intelektualnim teškoćama.

U okviru projekta održat će se ukupno 8 tematskih dijaloga mladih i donositelja odluka, u svim područjima od interesa mladih: obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje; aktivno sudjelovanje i održivi razvoj zajednice; kultura; zapošljavanje i razvoj poduzetništva; rad s mladima; mladi u europskom i globalnom okruženju; socijalna uključenost mladih; zdravlje, rekreacija i sportske aktivnosti mladih. Temeljem rezultata tematskih dijaloga izradit će se Lokalni program za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

Informacije o projektu dostupne su na mrežnoj stranici Grada Pula-Pola.

Povratak na prethodnu stranicu