1. Novosti iz Zaklade
  2. „Feel good house“ najbolja je ideja prve Virtualne škole društvenih inovacija

„Feel good house“ najbolja je ideja prve Virtualne škole društvenih inovacija

Danas je na Fakultetu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ u Puli održano završno događanje prve "Virtualne škole društvenih inovacija" – prezentacija razrađenih ideja sudionika. Završno događanje započelo je uvodnim predavanjem Helge Možé, Upraviteljice Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva koja je svim sudionicima približila pojam filantropije, društvenog poduzetništva i društvenih inovacija i potrebe razvoja istih, a zbog čega je i „rođena“ ideja o Virtualnoj školi društvenih inovacija.

Prisjetimo se, prva tema virtualne škole bila je "Lokalna filantropija – mogućnost za inovativnost i zapošljavanje". Razradom ideja dobivenih na Virtualnoj školi društvenih inovacija Zaklada želi razviti potencijal koji Pula kao grad ima u svojoj filantropskoj priči, a koji će uvelike doprinijeti u stvaranju temelja budućim generacijama za društveno odgovornim ponašanjem i življenjem.

Svoju ideju su prve imale prilike prezentirati Sandra Bilić, Lorena Bestulić i Branka Antunović Piton. Ideja „Nova strana Pule“ je otvaranje hostela opremljenog sa recikliranim namještajem koji će zapošljavati osobe s invaliditetom sa gastronomskom ponudom za sve građane.  Sljedeći tim činili su Violeta Moretti, Vanja Goričanec i Valentina Filajdić.  Ideja „Femina Romana“ je riješiti problem slabe osviještenosti o ženskoj povijesti rimskog doba te ženu koja je rijetko kroz povijest predstaviti kao filantropa. Kroz ideju planirano je otvaranje trgovine koja bi između ostalog prodavala i kozmetičke proizvode nabavljene od lokalnih proizvođača te je cilj stvoriti proizvodnu liniju nešto bližu originalnoj rimskoj recepturi.Treći tim činili su Anja Devčić, Anja Nemet i Jovana Vuković. Ideja „Filantropija Pule-knjiga sreće“ je podijeliti svoju filantropsku priču ovjekovječenjem događaja, trenutaka, emocija te razviti osjećaj suradnje i zajedništva.

Sljedeći i najmlađi tim koji su činile Silva Pokrajac, Jana Slavica i Sara Ćavar predstavile su svoju ideju „Filantura= filantropija+avantura+tura“. Zbog malog broja ljudi upoznatih sa značenjem riječi filantropije, nedostatka znanja o povijesti, nedostatka obiteljskog druženja i nedostatka interesa za domaći uzgoj, kroz ideju planirane su ture koje bi doprinijele osvještavanju šire zajednice.  Tim koji je nastao spajanjem individualaca Sandra Domijanić Dravec, Darija Čelić Trajčeski, Aleksandra Paić i Marko Bolković razradio je najbolju te pobjedničku ideju „Feel good house“. Ideja je u „Feel good house“ stvoriti multimedijalnu izložbu povijesti Filantropije grada Pule, otvoriti shop, coffee bar, pokrenuti storytelling ture, pokrenuti 3D projekcije na filantropskim lokacijama i još mnogo toga što ćete saznati u narednom periodu.

Ideje je bodovala komisija koju su činili sljedeći stručnjaci: Teo Petričević (ACT grupa), Muamer Mujević (Iconis agencija), Kristina Afrić-Rakitovac (FET DR. Mijo Mirković), Manuela Hrvatin (Interpret europe), Sanja Cinkopan Korotaj (TZ PUla), Andrej Bader (povjesničar), Ranko Rajović (NTC) i Helga Možé (Zaklada Istra).

Ovim putem šaljemo pohvale svim sudionicima Virtualne škole društvenih inovacija koji su već samim uključivanjem u ovakav projekt dokazali da su najbolji, a kako je prilikom uvodnog pozdrava navela i Ksenija Černe, dekanica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirkovi“ u Puli.

Virtualna škola prva je pilot aktivnost Regionalnog centra za razvoj društvenih inovacija - "ReCeD'Istria", a čija će interaktivna web platforma biti objavljena krajem godine. Platforma ReCeD'Istria objedinit će informacije i novosti iz različitih područja kao pomoć u razvoju društvenih inovacija te društvenog poduzetništva koje će doprinijeti rješavanju problema u društvu. Nudit će se i mogućnost umrežavanja, partnerstva i financiranja za pravne i fizičke osobe.

Pojekt „+Resilient“ financiran je iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj i sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. U projektu sudjeluje 14 partnera iz 8 zemalja Mediterana a cilj mu je umrežiti, povezati i prenijeti znanja i dobre prakse poticanja i razvijanja društvenih inovacija te utjecati na kreiranje jače institucionalne podrške na europskoj razini.

Povratak na prethodnu stranicu