1. Novosti iz civilnog društva
  2. Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje

O društveno-odgovornom poslovanju svakodnevno slušamo i čitamo, sve više se spominju društveni poduzetnici i društveno poduzetništvo. Društveno-odgovorna poduzeća su ona koja su usmjerena na ostvarivanje profita, ali uz proizvodnju proizvoda i/ili usluga s minimalnim ekološkim otiskom i brigom o zadržavanju kvalitete okoliša i prirodnih resursa, uključivanjem marginaliziranih skupina u društvu kao zaposlenika ili pak kao finalnih korisnika njihovog inovativnog proizvoda usmjerenog na rješavanje nekog od problema s kojima se takve skupine svakodnevno sreću, zatim eko-inovacijama u proizvodima, nuđenjem tržištu usluga po prihvatljivijim uvjetima od onih koji postoje, a ujedno su detektirani kao nepovoljni za razvoj društva (npr. etička banka) i dr. Puno je raznih definicija društveno-odgovornog poslovanja, ali može se reći da predstavlja „kontinuiranu predanost poduzeća doprinosu održivom ekonomskom razvoju  unapređenjem kvalitete života svojih zaposlenika i njihovih obitelji kao i lokalnoj zajednici i društvu općenito“. Hrvatska gospodarska komora kaže da je DOP „kada neka tvrtka, iznad strogo zakonom propisanih obaveza, integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka. Time dobri poslovni rezultati prestaju biti jedinim mjerilom za vrjednovanje uspješnosti tvrtke.“

Materijalizacija održivog razvoja zahtjeva promjenu obrazaca ponašanja u svim segmentima čovjekova djelovanja, odnosno temeljitu reviziju i promjenu sustava vrijednosti. Jedan od segmenata u kojemu čovjek djeluje jest i poduzeće s toga se društveno-odgovorno poslovanje smatra mikro-aspektom održivog razvoja. Važno je razlučiti defenzivnu od ofenzivne društvene odgovornosti. U prvom slučaju poduzeća se odlučuju za društveno-odgovorne aktivnosti kad već prouzroče neku štetu, dok ofenzivna društvena odgovornost pretpostavlja proaktivno odgovorno djelovanje poduzeća u društvu i unaprijed planiranu strategiju društveno-odgovornih aktivnosti.

Za više detalja pročitajte super članak Tee Golje o Društveno-odgovornom poslovanju nastalom u sklopu projekta „Filantropija – oslonac održivih zajednica“ financiranog od strane EU i sufinanciranog od Ureda za udruge Vlade RH, iz programa IPA 2012 Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnoga društva.

Povratak na prethodnu stranicu