1. Novosti iz Zaklade
  2. Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti 2017.g.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti 2017.g.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2017. godinu.

Pozivaju se neprofitne organizacije usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, bivšim zatvorenicima, te one usmjerene radu sa starijim osobama i beskućnicima, da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno prioritetnim područjima iz ovog Poziva.

Za financiranje projekata na raspolaganju je 8.600.000,00 kuna. Najmanji iznos koji će se putem Poziva dodijeliti za pojedini projekt je 50.000,00 kuna, a najveći iznos koji će se dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 11. kolovoza 2017. godine u 12 sati.

Obzirom da se prijava vrši elektroničkim putem te da se poštom šalje samo Dokument za verifikaciju, molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva.

Povratak na prethodnu stranicu