1. Novosti iz civilnog društva

Novosti iz civilnog društva

Obavijest organizatorima volontiranja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u petak, 19. siječnja 2018. godine, izdalo je obavijest da je zbog nadogradnje, aplikacija za unos izvješća organizatora volontiranja privremeno nedostupna. Obavijest o početku radu...

Više informacija

Konferencija Impact 2018 u Zagrebu

Agencija Brodoto i ACT Grupa organiziraju konferenciju Impact 2018 s ciljem spajanja svih aktera koji na svoj način stvaraju pozitivne promjene u društvu - civilnog sektora, privatnih kompanija, investitora, fondacija te društvenih poduzeća. Impact...

Više informacija

Prostor za civilno društvo u EU

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA), u suradnji sa Skupinom za vezu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora poziva na predstavljanje izvješća "Izazovi organizacija civilnog društva u području ljudskih prava u EU" koje će se održati u...

Više informacija
  1. 1 
  2. 2 
  3. 3 
  4. Sljedeća