Postignuća

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je neprofitna organizacija koja potiče međusektorsku, međunarodnu suradnju i umrežavanje te razvija svijest o filantropskim i demokratskim vrijednostima, a sve u cilju razvoja lokalne zajednice po mjeri svakog građana. Istarska županija prepoznala je ulogu i potencijal civilnog sektora te je osnovala Zakladu 4. listopada 2006. godine kao prvu takvog tipa u Republici Hrvatskoj.

Zaklada promovira aktivno sudjelovanje svih dionika u društvu, unaprjeđuje društvene veze i radi na postizanju pravednijeg društvenog okoliša za sve građane. Uz to, utječe na razvoj međusektorskog partnerstva povezujući javni, civilni i poslovni sektor u zajedničkom unaprjeđivanju općeg dobra.

Natječaji i projekti

Od svojih početaka do danas uloga Zaklade se najvećim djelom vidjela kroz mnogobrojne financirane projekte razvoja civilnog društva. Kroz 48 raspisanih natječaja u periodu od svibnja 2007. do završetka 2016. godine s iznosom od 5.617.024,79 kn financirano je ukupno 333 projekta i akcija, od čega je korist imalo 722.875 korisnika te je u projektima sudjelovalo 7.854 volontera. Takav transparentan i objektivan način dodjeljivanja financijskih sredstava organizacijama civilnog društva omogućio je pravedniju raspodjelu financijskih sredstava najkvalitetnijim projektima razvoja lokalne zajednice. Kvalitetno pripremljena i osmišljena natječajna dokumentacija usklađena s nacionalnom i europskom praksom doprinosi stvaranju poticajnog okruženja za razvoj aktivnog civilnog sektora. Javljajući se, sa svojim projektima, na  natječaje Zaklade, organizacije civilnog društva stječu iskustvo u pisanju i prijavi projekata, a oni koji ostvare financiranje steknu iskustvo i u provedbi projekta te pisanju izvještaja. Navedeno razvija održivi civilni sektor koji je spreman na veće izazove i mogućnosti koje nudi Europska unija kroz svoje fondove.

Kroz mnogobrojne aktivnosti u sklopu ukupno 20 europskih projekata vrijednih preko 2.700.000,00 EUR Zaklada je prenjela i prenosi europske vrijednosti (građanski aktivizam, multikulturalnost, jednakost, filantropija, demokracija…) na lokalnu razinu stoga je rado viđen gost na raznim predstavljanjima primjera dobre prakse.

Suradnja

Godine 2007. ulogu Zaklade prepoznala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u partnerstvu s kojom provodi Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Od 2014. godine uključivanjem tijela državne uprave (Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) te Ureda Vlade RH za udruge u navedeni model financiranja, uloga Zaklade poprimila je dodatnu dimenziju te je zadužena za i do 10 natječaja godišnje za 5 hrvatskih županija (Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku županiju). U državnom kontekstu Zaklada je prepoznata kao struktura koja pruža potporu ujednačenijem i kvalitetnijem regionalnom razvoju civilnog društva, koja doprinosi ravnomjernijoj zastupljenosti županija u financiranim programima i koja promiče bolje uvažavanje regionalnih i lokalnih potreba.

Kao referentna organizacija civilnog sektora, predstavnici Zaklade sudejelovali su i sudjeluju u raznim nacionalnim strukturama: Savjetu za razvoj civilnog društva Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnom odboru za koordinaciju sudjelovanja RH u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama EU za RH za razdoblje 2014.-2020., Nadzornom odboru za operativni program Razvoj ljudskih potencijala u okviru prve generacije strukturnih fondova, Hrvatskoj alijansi za aktivno građanstvo, Hrvatskoj mreži zaklada i Forumu zaklada ‘ZaDobroBIT’. Na taj način prisutni smo pri samom vrhu donošenja odluka vezanih uz razvoj civilnog sektora.

Zaklada je pridonijela boljoj informiranosti organizacija civilnog društva o aktualnim natječajima, propisima, potencijalnim partnerima, izradi i pisanju projekata i drugim, a sve to kroz dnevno ažuriranu mrežnu i Facebook stranicu s gotovo dvije tisuće "lajkova", mjesečni newsletter koji se šalje na bazu od preko 1900 kontakata, preko 140 prezentacija natječaja u 6 županija, 6 Info dana za organizacije civilnog društva te preko 200 nacionalnih i međunarodnih događanja na kojima je sudjelovala ili ih organizirala.

Brošura s rezultatima 10 godina djelovanja Zaklade:

Video snimljen povodom 10 godina rada Zaklade možete pogledati na Youtube kanalu Zaklade jednim klikom: