Postignuća

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je neprofitna organizacija koja potiče međusektorsku, međunarodnu suradnju i umrežavanje te razvija svijest o filantropskim i demokratskim vrijednostima, a sve u cilju razvoja lokalne zajednice po mjeri svakog građana. Istarska županija prepoznala je ulogu i potencijal civilnog sektora te je osnovala Zakladu 4. listopada 2006. godine kao prvu takvog tipa u Republici Hrvatskoj.

Zaklada promovira aktivno sudjelovanje svih dionika u društvu, unaprjeđuje društvene veze i radi na postizanju pravednijeg društvenog okoliša za sve građane. Uz to, utječe na razvoj međusektorskog partnerstva povezujući javni, civilni i poslovni sektor u zajedničkom unaprjeđivanju općeg dobra.

Od svojih početaka do danas uloga Zaklade se najvećim djelom vidjela kroz mnogobrojne financirane projekte razvoja civilnog društva. Kroz 48 raspisanih natječaja u periodu od svibnja 2007. do završetka 2016. godine s iznosom od 5.617.024,79 kn financirano je ukupno 333 projekta i akcija, od čega je korist imalo 722.875 korisnika te je u projektima sudjelovalo 7.854 volontera. Takav transparentan i objektivan način dodjeljivanja financijskih sredstava organizacijama civilnog društva omogućio je pravedniju raspodjelu financijskih sredstava najkvalitetnijim projektima razvoja lokalne zajednice. Kvalitetno pripremljena i osmišljena natječajna dokumentacija usklađena s nacionalnom i europskom praksom doprinosi stvaranju poticajnog okruženja za razvoj aktivnog civilnog sektora. Javljajući se, sa svojim projektima, na  natječaje Zaklade, organizacije civilnog društva stječu iskustvo u pisanju i prijavi projekata, a oni koji ostvare financiranje steknu iskustvo i u provedbi projekta te pisanju izvještaja. Navedeno razvija održivi civilni sektor koji je spreman na veće izazove i mogućnosti koje nudi Europska unija kroz svoje fondove.

Sredstvima iz Fonda gradova i općina do 2022. godine kroz natječaj "Mali projekti za bolje sutra" financirano je preko 1.930.000,00 kn malih projekata u lokalnim zajednicama diljem Istarske županije. Na 13 godišnjih natječaja stiglo bilo je prijavljeno 332 mala projekta, a financirano je njih 156. 

Kroz mnogobrojne aktivnosti kroz preko 20 europskih projekata vrijednih preko 6.000.000,00 EUR Zaklada je prenjela i prenosi europske vrijednosti, od građanskog aktivizma, multikulturalnost, jednakosti, socijalne uključenosti do filantropije, na lokalnu razinu. Danas kroz europske projekte tim Zaklade aktivno radi na razvoju društvenih inovacija i društvenog poduzetništva sa ciljem pokretanja novih samoodrživih inicijativa koje će svojim djelovanjem doprinositi boljem društvenu. Sa tim ciljem, kroz projekt +Resilient je izrađen i prijedlog javne politike "Strategija razvoja društvenih inovacija i društvenog poduzetništva Istarske županije".

Godine 2007. ulogu Zaklade prepoznala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u partnerstvu s kojom se provodio Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Od 2014. godine uključivanjem tijela državne uprave (Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) te Ureda Vlade RH za udruge u navedeni model financiranja, uloga Zaklade poprimila je dodatnu dimenziju te je bila zadužena za 10 natječaja godišnje za 5 hrvatskih županija (Istarsku, Primorsko-goransku, Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Krapinsko-zagorsku županiju). U državnom kontekstu Zaklada je prepoznata kao struktura koja pruža potporu ujednačenijem i kvalitetnijem regionalnom razvoju civilnog društva, koja doprinosi ravnomjernijoj zastupljenosti županija u financiranim programima i koja promiče bolje uvažavanje regionalnih i lokalnih potreba.

Kao referentna organizacija civilnog sektora, predstavnici Zaklade sudjelovali su i sudjeluju u raznim nacionalnim strukturama: Savjetu za razvoj civilnog društva Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnom odboru za koordinaciju sudjelovanja RH u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama EU za RH za razdoblje 2014.-2020., Nadzornom odboru za operativni program Razvoj ljudskih potencijala u okviru prve generacije strukturnih fondova, Hrvatskoj alijansi za aktivno građanstvo, Hrvatskoj mreži zaklada i Forumu zaklada ‘ZaDobroBIT’ te radnim skupinama za izradu strategija na nacionalnom i regionalnom nivou. Na taj način prisutni smo pri samom vrhu donošenja odluka vezanih uz razvoj civilnog sektora.

Od 2018. godine, Zaklada provodi program "Aktivni u zajednici" na području 5 županija: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. U sklopu tog programa pokrenula je i Akademiju Aktivni u zajednici koja okuplja ljude koji žele biti proaktivni i djelovati u svojoj lokalnoj zajednici i čini nešto dobro uključujući razne dionike kroz suradnju. 

Zaklada je pridonijela boljoj informiranosti organizacija civilnog društva o aktualnim natječajima, propisima, potencijalnim partnerima, izradi i pisanju projekata i drugim, a sve to kroz dnevno ažuriranu mrežnu i Facebook stranicu s gotovo tri tisuće pratitelja, mjesečni newsletter koji se šalje na bazu od preko 1000 kontakata, velik broj prezentacija, okruglih stolova, info dana, radionica natječaja  te preko 200 nacionalnih i međunarodnih događanja na kojima je sudjelovala ili ih organizirala.

U sklopu Zaklade djeluje Info point za udruge, koji osim osnovnim informacijama, kroz razna individualna savjetovanja pomaže ljudima koji vode ili tek pokreću udrugu. U sklopu toga, svake godine se redovno održavaju Info dani za udruge u Istri koji bogatim programom i predavačima educiraju i informiraju zainteresirane dionike o raznim zanimljivim temama.

Sa ciljem razvoja filantropije Zaklada od 2016. godine intenzivno radi na provedbi niza aktivnosti i programa koji mogu doprinijeti osvještavanju o važnosti filantropije i poticanju na filantropiju. Od velike izložbe u svetim srcima simboličnog naziva "...filantropija?" koja je imala veliki uspjeh i veliki interes šire javnosti, do Lova na filantropsko blago, te Kuće filantropije - Feel good house multimedijalnog centra koji će uz stalni multimedijalni postav imati niz proaktivnih i interakitvnih sadržaja za djecu, mlade, umirovljenike i sve zainteresirane posjetitelje.

Brošura s rezultatima 10 godina djelovanja Zaklade.

Video snimljen povodom 10 godina rada Zaklade možete pogledati na Youtube kanalu Zaklade jednim klikom: