Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile je neprofitna organizacija koja pruža podršku i potiče razvoj civilnog sektora. Osnovala ju je Istarska županija 4. listopada 2006. godine.

MISIJA

Misija Zaklade je svojim djelovanjem stvarati aktivno civilno društvo koje u suradnji s javnim i poslovnim sektorom doprinosi razvoju lokalnih zajednica.

VIZIJA

Vizija Zaklade je razvijena lokalna zajednica po mjeri građana.

 

Tri temeljne funkcije:

a) INFORMATIVNA: pruža aktualne informacije iz civilnog društva putem svojih mrežnih stranica, društvenih mreža (Facebook, Twitter), publikacija, objava u medijima i mjesečnog newsletter-a ‘E-trokut’. Isto tako, za sve upite tim Zaklade stoji na raspolaganju svakim radnim danom.

b) EDUKATIVNA: organizira i sudjeluje na radionicama, seminarima, okruglim stolovima i ostalim događanjima na temu civilnog društva u cilju poticanja dijaloga među svim dionicima u zajednici.
Zaklada piše i provodi projekte zajedno s inozemnim partnerima čime omogućuje prijenos europskih iskustava i znanja na lokalnu razinu.

c) FINANCIJSKA: tijekom cijele godine Zaklada raspisuje natječaje za projekte i građanske inicijative organizacija civilnog društva i tako doprinosi poboljšanju života u lokalnoj zajednici. Prema unaprijed utvrđenim i javnim kriterijima sredstva se dodjeljuju najkvalitetnijim prijavama.
 

Vrijednosti na kojima se temelji djelovanje Zaklade jesu:
– poštivanje ljudskih prava,
– javnost djelovanja,
– odgovornost,
– suradnja i dijalog svih dionika u zajednici,
– informiranost,
– tolerancija i uvažavanje raznolikosti,
– nenasilje,
– umrežavanje
– partnerstvo i
– međusektorska suradnja.


KAKO ZAKLADA OSIGURAVA SREDSTVA ZA RASPISIVANJE NATJEČAJA:

Zaklada je tijekom svog poslovanja uspostavila suradnju s raznim dionicima i tako razvila kvalitetne modele financiranja:

– od 2006. godine sufinancira se iz proračuna Istarske županije

– 2007. godine pokrenut je ‘Fond gradova i općina‘ u suradnji s gradovima i općina s područja Istarske županije. Iz ovog Fonda, dva puta godišnje raspisuje se natječaj ‘Mali projekti za bolje sutra’. Više o Fondu pronađite ovdje.

– od 2007. godine provodi se Decentralizirani model dodjele financijskih potpora u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, a na natječaje se mogu prijaviti organizacije civilnog društva iz Istarske, Primorsko- goranske i Ličko- senjske županije. Po Decentraliziranom modelu raspisuje se natječaj za građanske inicijative ‘Naš doprinos zajednici’ i dva puta godišnje natječaj za projekte ‘Društveni kapital zajednice’. Detalje o natječajima pronađite ovdje.

– 2010. godine pokrenut je Filantropski fond „Prijatelji Istre“ u suradnji s poslovnim subjektima koji prepoznaju važnost i ulogu civilnog društva, a posluju po načelima društveno odgovornog poslovanja. Iz ovog Fonda, raspisuje se natječaj jednom godišnje. Detalje o Filantropskom fondu pronađite ovdje.

–  2013. godine potpisan je Sporazum o suradnji u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u sklopu kojeg je Zaklada, osim natječaja za građanske inicijative, preuzela i dio aktivnosti provedbe natječaja tijela državne uprave na području 5 županija: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska.

Temeljem navedenog sporazuma Zaklada provodi natječajne postupke za natječaje sljedećih državnih upravnih tijela:

- Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

- Ministarstvo socijalne politike i mladih

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

- Ministarstvo zdravlja

- Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske