Izjava o pristupačnosti

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetsku stranicu na mrežnom mjestu https://www.civilnodrustvo-istra.hr/

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom.

Preoblikovanjem mrežnih stranica te postavljanjem UserWay plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

- pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
- dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
- postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip;
- pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
- dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise;
- pojedini audio i video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22.09.2020. godine., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju su proveli djelatnici Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Zakladu za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr.  

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.