Newsletter "E-trokut" za prosinac 2015.                                                                                        Želim se odjaviti
Newsletter "E-trokut" Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Share
Forward

Novosti iz civilnog sektora na vašem mailu

"E-trokut" 12/2015

Svaki mjesec objedinjujemo novosti iz civilnog sektora, saznajemo koji su aktualni natječaji, edukacije i događanja te vas obavještavamo o aktivnostima Zaklade. Uživajte u čitanju!

KORISNE INFORMACIJE
Od 8. prosinca 2015. ukinut je PDV na donacije hrane. Doniranje hrane omogućeno je Zakonom o poljoprivredi donesenom još 6. ožujka 2015., ali je za primjenu trebalo donijeti podzakonske akte, odnosno pravilnike. 

Dozvoljena vrijednost donirane hrane koja se oslobađa PDV-a iznosi do 2% prihoda ili primitaka poreznog obveznika u prethodnoj godini. Porezni obveznici isporučitelji donirane hrane dužni su dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o donaciji do 20-og dana u mjesecu koji slijedi obračunsko razdoblje (mjesečno ili tromjesečno). Podaci o doniranim isporukama upisuju se u Obrazac DONH , dostupan na mrežnim stranicama Porezne uprave.
Od strane Europske komisije odobren je prekogranični program suradnje između Hrvatske i Italije za razdoblje 2014-2020. koji je vrijedan 237 milijuna kuna, od kojih se 201 milijun financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Navedeni prekogranični program pridonijet će "oslobođenju plavog rasta" kroz ulaganje u istraživanje i investiranje u sektore plavog gospodarstva te će na taj način unaprijediti zajedničko praćenje klimatskih promjena i sprečavanje prirodnih rizika. Prioritetna područja programa su plave inovacije, sigurnost i otpornost, okoliš i kulturna baština, pomorski prijevoz i tehnička pomoć.

Program suradnje „Interreg V-A Italija - Hrvatska“ pokriva 33 regije
  • U Italiji: Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Venezia, Padova, Rovigo, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
  •  U Hrvatskoj: Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Karlovačka županija.
Više o programu doznajte na našem webu.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je popis projekata iz Hrvatske koji su financirani iz programa Europa za građane u 2015.godini. Program je u Hrvatskoj dostupan od 2008. godine, a od tada je provedeno ukupno 84 projekata neprofitnih organizacija i jedinica lokalne i područne samouprave.
 
U 2015. godini osam je korisnika iz Hrvatske, u velikoj konkurenciji prijavitelja iz 32 zemlje sudionice, bilo uspješno na natječajima programa, ostvarivši financijsku podršku vrijednu gotovo 4 milijuna kuna. U odnosu na ukupno povučena sredstva od strane korisnika iz Hrvatske tijekom prošle godine, ovo je značajno povećanje od 37%.
 
Projekti će se provoditi tijekom 2015. i 2016. godine, a korisnici iz Hrvatske organizirat će festivale, ljetne škole, volonterske i dječje kampove s ciljem zagovaranja multikulturalnog dijaloga i jačanja tolerancije. Također, kroz projektne aktivnosti osnažit će se zajedničke europske vrijednosti kroz suočavanje s prošlošću i sjećanje na žrtve totalitarnih režima, a u svrhu postizanja održivog mira. Projekti će se baviti i budućnošću Europske unije, poticati aktivno europsko građanstvo, zajednički europski identitet, socijalno poduzetništvo i samozapošljavanje, razvoj ruralnih sredina, propitivati i osvještavati izazove osoba s invaliditetom i starijih osoba, a također će se raspravljati razlike među građanima Unije, kao i euroskepticizam.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je 14. prosinca 2015. na svečanosti u Muzeju Mimara u Zagrebu dodijelila svoju godišnju volontersku nagradu "Otisak srca" za 9 volonterskih inicijativa osnovnih škola i 4 inovativna modela volontiranja u srednjim školama. Nagrade su učenicima – volonterima i ravnateljima škola uručile predsjednica Upravnog odbora Nacionalne zaklade dr. sc. Vesna Vašiček, upraviteljica Nacionalne zaklade Cvjetana Plavša-Matić te voditeljica Razvojnog ureda Marija Boltek.
 
Nagrađeni volonterski modeli i inicijative usmjereni su na vršnjačku pomoć potrebitima, djecu iz domova i udomiteljskih obitelji, djecu slabijeg imovinskoga stanja, pripadnike romske manjine, slijepe i slabovidne vršnjake, uređenje okoliša škole te zaštitu okoliša, kreiranje lutkarskih predstava namijenjenih izvođenju vršnjacima u bolnicama i domovima, te volontiranje u azilima i raznim udrugama, centrima i institucijama.
 
 
O PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
Provodite projekt ili građansku akciju uz financijsku potporu Zaklade.
Opišite kako se aktivnosti provode i pošaljite nam slike.
Vaše članke šaljite na zaklada@civilnodrustvo-istra.hr s naznakom
"za newsletter".

Ovom prilikom želimo Vas upoznati sa jednim neobičnim, ali izuzetnim projektom. Naime, u općini Đurmanec smještena je terapijska zajednica za prevenciju ovisnosti "Moji dani", dok je popis stanovništva iz 2011. godine pokazao da u istoj općini ima 877 osoba koje trebaju pomoć druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ove dvije činjenice bile su dovoljne da se rodi ideja koja je zatim pretočena u projekt "Pruži ruku pomoći". U okviru ovog projekta korisnici terapijske zajednice pomogli su cijepanjem drva za 15 starijih i nemoćnih obitelji, košenjem 5 zapuštenih livada te čišćenjem i uređivanjem dvorišta za 15 osoba starije životne dobi koje nisu bile u mogućnosti to učiniti same. Cilj projekta bio je senzibilizirati stanovništvo na probleme sa kojima se susreću ovisnici u lokalnoj zajednici, podizanje razine svijesti općine Đurmanec o potrebi pomaganja straijem i nemoćnom stanovništvu, poticanje dobrosusjedske pomoći te jačanje povezanosti između stanovništva općine sa korisnicima terapijske zajednice "Moji dani". 

Čestitamo udruzi "Moji dani" na uspješno provedenom projektu i u budućnosti im želimo još puno dobrih ideja koje će jednako uspješno pretvarati u projekte! :)

             
NATJEČAJI

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da odgovore na Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji. Opći cilj Poziva je osigurati financijsku potporu za rad skloništa i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja.

Rok za podnošenje prijava je 11. siječnja 2016. godine. Natječajnu dokumentaciju za ovaj Poziv (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu do 15 sati) onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina programskih aktivnosti.

Više detalja o natječaju i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.


Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge, domove socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi da se prijave za financijsku potporu za projekte usmjerene unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

Ovaj natječaj ima u cilju podržati projekte koji će pridonijeti uključivanju osoba starijih od 60 godina u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije. Prihvatljivi tipovi projektnih aktivnosti su: sportsko-rekreativne, kreativne, edukacijske, kulturno-zabavne; razmjena informacija i druženje te različite kombinacije navedenih aktivnosti, kao i izleti, koncerti i slično.

Više informacija i detalja o natječaju možete pronaći na stranicama MSPM-a.
 
NOVOSTI IZ ZAKLADE
Zaklada je 16. prosinca, u prostorima Istarske razvojne agencije (IDA) u Puli, održala javno potpisivanje ugovora s ovogodišnjim korisnicima financijskih potpora za Zakladine natječaje "Mali projekti u zajednici" i građanske akcije "Naš doprinos zajednici". Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 294.763,00 kn, a sve ukupno su sklopljeni ugovori s dvadeset i sedam organizacija.

Natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici" Zaklada provodi na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u RH, potpisanog s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. U cilju mu je potaknuti rješavanje konkretnih problema u lokalnoj zajednici, povećanje građanskog aktivizma i volonterstva te umrežavanje privatnog, javnog i civilnog sektora. Maksimalni iznos potpore po akciji bio je 13.000,00 a ukupno je dodijeljeno 183.993,00 kn. 

Natječaj "Mali projekti za bolje sutra" raspisuje se iz sredstava osiguranih kroz Fond gradova i općina za 2015. godinu. Cilj natječaja je potaknuti građane na uključivanje u rješavanje problema koje prepoznaju u svojoj lokalnoj zajednici. Maksimalni iznos potpore po projektu je 10.000,00 kn, a ukupno odobreni iznos za sve projekte po završetku natječaja iznosi 110.770,00 kuna. 

Još jednom čestitamo svim organizacijama koje su osvojile financijska sredstva putem natječaja Zaklade, te im želimo mnogo realizacije u provedbi!
Početkom prosinca u suradnji s Istarskom županijom, Zaklada je u prostorima IDA-e u Puli održala edukaciju za djelatnike županije te istarskih općina i gradova koji su zaduženi za pripremu i provedbu natječaja za programe javnih potreba. Radionicu je održala upraviteljica Zaklade Helga Možé Glavan, predstavljajući sve faze procedure sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a to su: priprema teksta javnog natječaja, kao i natječajne dokumentacije, svih obrazaca; procedura procjene te ugovaranje i praćenje provedbe ugovorenih projekata.

Dan kasnije, navedena Uredba s pripadajućim procedurama prezentirana je korisnicima i potencijalnim korisnicima proračuna Istarske županije, s posebnim naglaskom na predstavnike udruga iz područja gospodarstva, obrazovanja te zdravstva i socijalne skrbi. Tom je prilikom pomoćnica pročelnika Ureda župana Istarske županije, Ljiljana Škifić, prezentirala Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije. Veliki interes i odaziv na prezentaciju pokazuje da su udruge svjesne ozbiljnosti promjena koje slijede po pitanju njihova financiranja. 


 
Sredinom smo prosinca održali i radionicu za potencijalne procjenitelje prijava na natječaje za programe javnih potreba općina, gradova i županije. Uz samo programiranje natječaja, odnosno određivanje za što će se predvidjeti sredstva: koje prioritete, koje programe, koje aktivnosti, vrlo je i važno da osobe koje procjenjuju pristigle prijave to odrade na korektan, stručan i argumentiran način. Upravo zbog važnosti evaluacije prijava, sudionici su pokazali veliko zanimanje za tu temu, o čemu svjedoči i veliki odaziv korisnika.
Nakon prve takve radionice održane u Buzetu u studenom, Zaklada je ovaj mjesec održala još dvije radionice unutar projekta “Women of the Resistance” (“Žene u Pokretu otpora”). U sklopu interaktivne radionice u trajanju tri školska sata, učenici trećih razreda Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića iz Poreča i Srednje škole Mate Blažine iz Labina imali su prilike doznati tko su bile heroine u Pokretu otpora, kao i naučiti o vrijednom naslijeđu koje su ove iznimne žene ostavile za sobom.

Ovim projektom želimo osvijestiti javnost o ulozi koju su žene imale u Pokretu otpora, važnosti samog otpora u društvenim promjenama, ali i dati presjek sadašnjeg položaja žena u društvu.

                             

Više o ovom nesvakidašnjem projektu možete doznati ovdje.

 
NEPOZNATO O POZNATOME
5. prosinca svake godine obilježava se Međunarodni dan Volontera. Jeste li znali da:
  • Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda, 17. prosinca 1985.
  • Tri su glavne odrednice volonterstva kao takvog, a to su dobrovoljnost - obavlja se bez prisile, na dobrovoljnoj osnovi, neplaćenost - ne radi se iz želje za zaradom već besplatnot i solidarnost - radi se iz suosjećanja s drugima, iz želje da se pomogne.
  • U svibnju 2007. godine, Sabor Republike Hrvatske usvojio je Zakon o volonterstvu, prvi takav zakon u zemlji i regiji.
  • Osim relevantnih Vladinih mjera i legislative, infrastrukturu za razvoj volonterstva u RH čine lokalni te regionalni volonterski centri, mreža volonterskih centara, kao i Nacionalni odbor za razvoj volonterstva.
  • Nacionalni odbor za razvoj volonterstva, u svibnju 2008. godine, usvojio je Etički kodeks volontera sa 7 osnovnih načela djelovanja.
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
je neprofitna organizacija koja pruža podršku i potiče razvoj civilnog sektora. Osnovala ju je Istarska županija 2006. godine. 


KONTAKT
Riva 8
HR-52100 Pula
T: +385 (52) 212 938  
E: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr


„Mislima stvaramo svoju stvarnost, a djelima je živimo.“
Lajkaj nas na Facebook-u
Posjeti našu mrežnu stranicu