1. Projekti Zaklade

THINK.EU – Through information and knowledge towards EU

Mjesto: Hrvatska, Istarska županija, Italija
Vrijednost projekta: 134.043,00 EUR
Uloga: Nositelj
Davatelj financijske potpore: Europska komisija / Agencija EACEA / program Europa za građane
Odobreno: 93.839,00 EUR
Trajanje projekta: 08/2011 – 01/2013

Projekt THINK.EU osmišljen je kako bi dodatno pripremio građane Istarske županije za život u EU. Aktivnosti projekta su informativnog i edukacijskog karaktera. Građani putem ovog projekta mogli su postavljati pitanja o EU. U sklopu projekta provelo se istraživanje javnog mnijenja građana Istarske županije o EU, radionice o EU programima i fondovima, petodnevni seminar za EU projektante, javne rasprave, tv reportaže i emisije, brošure, aktivnosti za srednjoškolce, mlade i djecu, međunarodna konferencija, studijsko putovanje.

Civilno društvo Istra
Povratak na prethodnu stranicu