1. Projekti Zaklade

Projekt “Theatre for Activism and Participation” (T.A.P.)

Lokacija: Slovenija, Italija, Hrvatska
Vrijednost projekta: 23.460,00 EUR 
Uloga: Nositelj
Davatelj financijske potpore: Europska komisija/ Program “Mladi na djelu”/ Mjera 1.3
Trajanje10/2013 – 09/2014

Partneri na projektu su iz Hrvatske (Udruga ZUM, Pula), Slovenije (KID Pina i Središće Rotunda, Kopar) i Italije (Cooperativa COSMO, Vicenza i Trevignano 2.0, Trevignano).

Cilj projekta je promovirati aktivno građanstvo i sudjelovanje mladih na lokalnoj razini. U sklopu projekta planirano je održati nekoliko radionica za mlade gdje će 30-tak mladih imati priliku učiti o demokratskim procesima kako bi se smanjila negativna percepcija javnosti o politici, a istovremeno mlade pripremilo na aktivno uključenje u europske i nacionalne parlamentarne izbore.

U sklopu projekta TAP planirana je trodnevna radionica za mlade (po 10 iz svake zemlje, ukupno 30 mladih) gdje će sudionici imati priliku učiti o demokratskim procesima u regiji Veneto (Italija), zatim će u periodu od šest dana raditi na temu aktivnog sudjelovanja u Kopru (Sloveniji) te će se na kraju upoznati s demokratskim procesima kroz devetodnevnu radionicu u Puli (Hrvatska). Za vrijeme projekta izradit će se kratki film o projektnim aktivnostima te tri predstave (po jedna u svakoj parterskoj zemlji). Radionice će biti provedene primjenjujući različite sudioničke, umjetničke metode „Društvenog teatra“ koje će izvoditi šest partnerskih organizacija iz tri različite zemlje.

Civilno društvo Istra
Povratak na prethodnu stranicu