1. Projekti Zaklade

Projekt SOS

Nositelj projekta: Grad Pula - Pola
Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Udruga mladih i Alumni FET Pula, Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice
Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond
Trajanje: 18.05.2018. – 18.05.2020.
Lokacija: Istarska i Osječko-baranjska županija
Ukupna vrijednost projekta: 699.574,79 kuna


Projektom SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) želi se direktno utjecati na smanjenje stope nezaposlenosti i socijalne isključenosti radeći na konkurentnosti mladih na tržištu rada, rješavajući probleme nedovoljnog razvoja socijalnih i organizacijskih vještina te drugih kompetencija. Projekt se provodi na području Istarske i Osječko-baranjske županije gdje će 450 mladih u dobi od 15-29 godina pohađati edukacije o poduzetništvu, samozapošljavanju te programu mentorstva čime će steći različite vještine kako bi postali konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Predviđeno je i osnaživanje najmanje 60 djelatnika i članova organizacija mladih, osoba odgovornih za rad s mladima o vođenju i kreiranju vlastitih organizacija i kreiranju javnih politika za mlade. Mladi se smatraju i u EU i u Hrvatskoj ugroženom skupinom te su uključeni kao prioritetna skupina u brojne strategije i planove. U Europskoj strategiji za mlade prioritetno je ulaganje i osnaživanje mladih, razvijanje talenta, kreativnih vještina, poduzetničkog načina razmišljanja, aktivnost i doprinos mladih stvaralaštvu. Edukacijom mladih i djelatnika koji rade u području mladih želi se proširiti njihovo znanje, vještine, razviti poduzetnički duh, samozapošljavanje, te ih informirati o društvenom poduzetništvu i njegovim mnogobrojnim prednostima.

Neke od aktivnosti:

Radionice za mlade u području socijalnih vještina, javnog nastupa, izradi prezentacije, organizacijskih vještina, pisanje projekata za mlade,…
Predavanja za mlade na temu: „Aktiviranje u zajednici - zašto? Kako?", "Udruge mladih - potreba, mogućnost ili mit", „Izvori financiranja projekata za mlade (Erasmus+, ESF, natječaji ministarstava)“.
Radionice za mlade: "Od ideje do projekta", „Društvene inovacije“, „Društveno poduzetništvo“.
Osposobljavanje djelatnika koji rade s mladima za održivo upravljanje i pokretanje novih organizacija.
Održavanje javnih tribina u Osijeku i Puli o aktivizmu mladih u lokalnoj zajednici.
Uspostaviti suradnju s lokalnom sredinom, institucijama i organizacijama.
Osnivanje web platforme pri završetku projekta koja će pružiti informacije o različitim temama, problemima zajednice, mogućnostima i vijestima za mlade (zaposlene, nezaposlen, studente,…).

Dodatna vrijednost projekta nastaje educiranjem osoba aktivnih u radu s mladima koja postaju stručnija i informiranija te tako nastavljaju započete aktivnosti i nakon završetka projekta. Održivost projekta osigurana je umrežavanjem različitih ustanova i dionika koji će tijekom provedbe projekta dati svoj doprinos ustupivši svoje prostore ili sudjelujući u edukacijama. Svojim će sudjelovanjem obogatiti i pridonijeti podizanju kvalitete projekta no i postaviti temelje za buduće suradnje. Po završetku projekta, projektni će partneri nastaviti surađivati na idućim projektima te će se nastojati uključiti veći broj županija, gradova, zaklada i udruga, čime će se omogućiti prijenos rezultata i na druge partnere i regije.

                                              

Povratak na prethodnu stranicu