1. Projekti Zaklade

+RESILIENT: Otvoreni resursi Mediterana za društvene inovacije i društveno odgovorno poduzetništvo

Nositelj projekta: Regija Veneto
Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Istarska županija, AIX-Marseille University, RCDI – Development and Innovation Network, Region of East Macedonia and Thrace (REMTH) - Regional Development Fund Treviso and Belluno Chamber of Commerce, Technological Institute of Aragon, Greek Free Open Source Software Society (GFOSS), Barcelona Activa – Barcelona City Council, Open University of Catalonia - UOC, PRIZMA - Foundation for Improvement of Employment Possibilities, National Association of Italian Municipalities and the Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania.
Davatelj financijske potpore: Europski fond za regionalni razvoj i financijska sredstva IPA, Program Interreg Mediteran
Ukupna vrijednost projekta: 3.278.529,80 €
Ukupna sredstva za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva: 188,383.00 €
Ukupna sredstva za Istarsku županiju: 181,950.00 €
Trajanje projekta: 01.02.2018.-31.01.2022.
Lokacija: Italija, Francuska, Hrvatska, Portugal, Grčka, Španjolska, Slovenija i Albanija.

+RESILIENT je projekt koji okuplja 4-helix partnerstva u 8 zemalja Mediterana kako bi kroz inovacije povećali konkurentnost društveno odgovornih malih i srednjih poduzeća i doprinijeli stvaranju novih radnih mjesta posebno u tvrtkama koje djeluju u društvenoj ekonomiji. Cilj mu je potaknuti proces promjene javnih politika na regionalnoj razini u područjima provedbe projekta što će rezultirati uključivanjem uspješnih elemenata u novu kohezijsku politiku (EU2020 +).

Opći cilj projekta je pozitivno utjecati, prilagoditi/mijenjati  različite strukturne elemente politika koji upravljaju „klasterima sa visokom društvenom osjetljivošću i odgovornošću“ (takozvani SVRC –social vocation and responsiveness clusters) utječući na dinamiku inovacija vođenih tehnologijom, otvorenim bazama podataka i uspješnim modelima sa društvenim značajem i utjecajem, stvarajući veze društveno odgovornih vrijednosti  na transnacionalnom nivou. Takvi klasteri su obično orijentirani na lokalni nivo, stoga se projekt usmjerava na međunarodni nivo kroz umrežavanje i osnaživanje pristupa kako bi se dostigla kritična masa tvrtki koje rade  i posluju na takav način, povećale mogućnosti za male i srednje poduzetnike vezano za njihovu mobilnost i mobilnost zaposlenika, nova zapošljavanje, te kako bi se ojačala kohezijska politika i fondovi europske unije.

Zemlje uključene u projekt dijele određene zajedničke probleme, karakteristične za područje Mediterana, suočavaju se s promjenjivom dinamikom poslovanja izazvanom demografskim promjenama, novim tehnološkim napretkom, globalizacijom, neusklađenostima između brzo promjenjivih zahtjeva tržišta, poslovnih modela i dostupnog ljudskog kapitala. Da bi se direktno utjecalo na ove probleme, društvene i digitalne inovacije spajaju se i zajedno djeluju pružajući podršku formiranim klasterima (SVRC) gdje su od ključne važnosti otvorene baze podataka i informacije javnog sektora kako bi klasteri mogli što bolje i spremnije odgovoriti na društvene potrebe. Više o projektu možete pogledati ovdje.

 

Povratak na prethodnu stranicu