1. Projekti Zaklade

Projekt ‘Active Communities for Europe’ (A.C.E.) 


Vrijednost projekta: 310.633,00 EUR
Uloga: Nositelj
Davatelj financijske potpore: Europska komisija/ Program “Europa za građane”
Trajanje: 3/2014 – 3/2015

Zaklada je nositelj, a partneri na projektu su: Poljska, Rzeszow Regional Development Agency; Bugarska, Contemporary Society Foundation; Slovenija, Kid Pina; Crna Gora, Ngo Svetionik; Italija, Cooperativa Cosmo; Ujedinjeno Kraljevstvo, CSV / Volonteurope; Hrvatska, Istarska županija – Odjel za međunarodnu suradnju i Ured u Briselu.

Cilj projekta je pružanje potpore aktivnom uključivanju građana u demokratski život Europske unije pomoću raznih inovativnih i neformalnih metoda obrazovanja, poput kazališta potlačenih, te kroz javne rasprave, medijsku promociju i ostale aktivnosti. Naglasak je stavljen na uključivanje partnera iz zemalja s najmanjim odazivom na izborima za EU parlament.

Aktivnosti projekta:
1. Istraživanje postojećeg stanja i aktivnosti OCD-ova po pojedinoj zemlji, primjeri dobre prakse
2. Trening Junior trenera o aktivnom građanstvu (srednjoškolci) lokalno i u UK-u
3. Lokalne akcije organizirane od Junior trenera po pojedinoj zemlji
4. Trening za trenere/aktiviste/OCD-ove iz aktivnog građanstva u Bugarskoj
5. Lokalni eventi organizirani od strane trenera
6. Organizacija 14 lokalnih javnih rasprava
7. Izrada 2 priručnika o EU vrijednostima i aktivnom građanstvu
8. Produkcija promotivnog materijala i diseminacija
9. Studijsko putovanje u Brisel, posjet Parlamentu

Civilno društvo Istra

Iz medija

http://pina.si/index.php/sl/component/content/article/37-e-kavarna/768-iemo-udeleence-za-mednarodno-usposabljanje-eu-you-and-tea-v-londonu.html.
http://www.ace.fpnik.pl/index.php/dzialania
http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=4124
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&datum=2014-03-27&clanak=426934&naslov=Aktivne%20zajednice%20za%20Evropu
http://portalanalitika.me/drustvo/vijesti/139736-nvo-svetionik-u-projektu-aktivna-zajednica-za-evropu
http://www.radiobar.me/emisije/nvoimpulsi/svetionik-novi-projekat 
http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=4124
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&datum=2014-03-27&clanak=426934&naslov=Aktivne%20zajednice%20za%20Evropu
http://portalanalitika.me/drustvo/vijesti/139736-nvo-svetionik-u-projektu-aktivna-zajednica-za-evropu
http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=4124
http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&datum=2014-03-27&clanak=426934&naslov=Aktivne%20zajednice%20za%20Evropu
http://portalanalitika.me/drustvo/vijesti/139736-nvo-svetionik-u-projektu-aktivna-zajednica-za-evropu
http://www.cosmosociale.it/a-londra-con-il-progetto-ace/
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/zapoceo-projekt-a-c-e-active-communities-for-europe/
http://www.civilnodrustvo-istra.hr/medunarodna-suradnja/aktualni-projekti/active-communities-europe/
http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/zaklada-koja-je-u-7-godina-podrzala-200-projekata-425333

Povratak na prethodnu stranicu