1. Projekti Zaklade

Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola

Nositelj projekta: Grad Pula - Pola
Partneri: Volonterski centar Istra, Udruga ZUM, Škola za odgoj i obrazovanje-Pula, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva - Fondazione per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile
Davatelj financijske potpore: Europska unija/Program Erasmus+
Ukupna vrijednost projekta: 31.300,00 eura
Trajanje projekta: 01.01.2023. - 31.12.2023.
Lokacija: Hrvatska, Istra

 

Projektom se pruža podrška izradi Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. godine na način da se usporedno informiraju i osnažuju različite ciljane skupine - mladi i predstavnici donositelja odluka, za kvalitetno i suradničko sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika za mlade na lokalnoj razini. Ovim se projektom stvaraju dodatni prostori i prilike za međusobno povezivanje mladih, uspostavu i razvoj odnosa povjerenja, pri čemu se provedbom aktivnosti temeljnih na visokoj razini participacije sudionika u svim fazama omogućuje stvaranje osjećaja „vlasništva“ nad procesom kao i samim dokumentom.

Opći cilj projekta je doprinijeti većem uključivanju mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. 

Uz redovite partnerske sastanke usmjerene praćenju i ostvarivanju rezultata provedbe aktivnosti projekta te informiranju šire javnosti, provest će se ukupno 19 aktivnosti – događaja za mlade, sistematiziranih u okviru 9 setova aktivnosti, pri čemu su aktivnosti usmjerene: osnaživanju mladih za participativno osmišljavanje i provedbu akcijskog istraživanja potreba mladih, kreiranju youth-friendly kampanje i brošure namijenjene informiranju mladih o važnosti i ulozi te područjima djelovanja strateškog dokumenta, osnaživanju mladih i predstavnika donositelja odluka za sudjelovanje u aktivnostima dijaloga u okviru kojih se definiraju ciljevi, mjere i aktivnosti iz ključnih područja važnih za aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kao i osnaživanju mladih koji se suočavaju s preprekama sudjelovanju, s naglaskom na mlade s intelektualnim teškoćama.

U okviru projekta održat će se ukupno 8 tematskih dijaloga mladih i donositelja odluka, u svim područjima od interesa mladih: obrazovanje, znanost i cjeloživotno učenje; aktivno sudjelovanje i održivi razvoj zajednice; kultura; zapošljavanje i razvoj poduzetništva; rad s mladima; mladi u europskom i globalnom okruženju; socijalna uključenost mladih; zdravlje, rekreacija i sportske aktivnosti mladih. Temeljem rezultata tematskih dijaloga izradit će se Lokalni program za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. godine.

Povratak na prethodnu stranicu