1. Projekti Zaklade

EYES – European Youth Environment Sentinels

Lokacija provedbe: Italija, Vicenza
Ukupna vrijednost projekta: 35.617,00€
Uloga: partner
Davatelj financijske potpore: Program ERASMUS+
Trajanje: 31.12.2014.-31.10.2015. 

Glavni cilj projekta je bio jačati mlade aktivne u sferi zdravlja i zaštite okoliša i osigurat da se njihov glas čuje na Europskoj razini. To se planiralo postići na treningu u Vicenzi gdje su mladi dobili podršku starijih „aktivista“ i na taj način uključili se u širu europsku mrežu aktivista ali i dobili priliku razmijeniti iskustva na europskoj razini. Od 21-28.06. u sklopu projekta, 2 sudionika iz hrvatske su sudjelovala na međunarodnom treningu u Vicenzi, Italiji, na temu očuvanja i zaštite okoliša.

Civilno društvo Istra
Povratak na prethodnu stranicu