1. Projekti Zaklade

COHEIRS Civic Observers for Health and Environment: Initiative for Responsibility and Sustainability

Mjesto:  Francuska, Italija, Hrvatska, Makedonija, Rumunjska, Bugarska, Malta, Slovenija, Albania, Španjolska, Slovačka, Mađarska, Belgija
Vrijednost projekta: 418.655,00 EUR
Uloga: Partner
Davatelj financijske potpore: Europska komisija/ Agencija EACEA / Europa za građane
Trajanje projekta: 15/04/2013 – 15/04/2014

Projekt „COHEIRS“  ima za cilj podržati aktivno sudjelovanje građana u demokratskom životu Europske unije, točnije u provedbi načela predostrožnosti, kako je navedeno u članku 191. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kroz uspostavu građanskih panela usmjerenih na zdravlje i okoliš.

Nositelj projekta je udruga ALDA (Associazione Agenzie della Democrazia Locale) iz Strasbourga, a implementacijski partner za Hrvatsku je Zaklada za poticanje parterstva i razvoja civilnog društva koja je bila zadužena za formiranje skupina “građana promatrača” koji prate stanje zdravlja i okoliša uz posebnu pozornost na izravne prekršaje i prijetnje javnom zdravlju. U projektu je sudjelovalo ukupno 17 partnera iz čak 12 europskih zemalja.

U sklopu projekta “COHEIRS”  organizirano je: početna radionica „Local workshops and set up of civic observer’s groups“ kada je izabrano 5 aktivista/građana promatrača koji su u lipnju 2013. godine sudjelovali na treningu u Briselu, 3 radionice posvećene temama iz područja zdravlja, prehrane i ekologije te završna konferencija u Italiji. Cilj navedenih aktivnosti je osvješćivanje građana o odlukama koje donose i utjecaju koje iste imaju na okoliš i na zdravlje. U ožujku 2014. godine u talijanskoj regiji Puglia održana je završna konferencija na temu Europe, okoliša i zdravlja. Konferencija se fokusirala na izradu preporuka sakupljenih na lokalnim razinama iz područja upravljanja otpadom, poljoprivrede, zagađenje zraka i vode te njihovih posljedica na javno zdravlje, a objedinjeni dokument uputit će se europskim donositeljima odluka. Tako su lokalni “građani promatrači” sakupljene preporuke prezentirali pred 100tinjak sudionika uključujući i partnera iz ostalih zemalja.

Civilno društvo Istra
Povratak na prethodnu stranicu