1. Projekti Zaklade

All.4.EU – Građani za Europu

Mjesto: Bugarska, Hrvatska, Danska, Francuska, Italija, Malta, Slovačka
Vrijednost projekta: 250.021,00 EUR
Uloga: Partner
Davatelj financijske potpore: Europska komisija/ EACEA/ program Europa za građane
Odobreno: 150.000,00 EUR
Trajanje projekta: 12/2008 – 10/2009

Cilj projekta bio je pridonijeti razmatranju pitanja kako premostiti jaz između građana i Europske unije. te od samog početka razvijati osjećaj europskog identiteta i vlasništva nad Europskom Unijom. Ovo je važan izazov i za Istarsku županija koja idealno predstavlja most između Europe i pred-pristupnih država. Kroz ovaj projekt Istarska županija htjela je razviti – na osnovi postignuća pilot-projekta “Eur-action” implementiranog od strane ALDA-e čijoj mreži pripada i Istarska županija – i nastaviti promovirati uporabu “panela građana” kako bi se osigurala interakcija između građana i nositelja vlasti na svim razinama, istodobno potičući njihovo aktivno sudjelovanje u lokalnim zajednicama, ali i Europi.

Civilno društvo Istra
Povratak na prethodnu stranicu