1. Projekti Zaklade

D’BASKET - BAsic Skills, Entrepreneurship, Treasures of Diversity

Nositelj projekta: Istituto Comprensivo Romolo Onor
Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Osnovna škola Veli Vrh i Grad Pula iz Hrvatske, Tandem Plus iz Francuske,  Grad San Dona di Piave i Associazione 2050 iz Italije, te Grad Koper, Osnovna škola Antona Ukmarja Koper i Kulturno izobraževalno društvo PiNA iz Slovenije
Davatelj financijske potpore: Europska unija / Program ERASMUS +
Trajanje: 01/10/2017 -  31/03/2019
Lokacija: Slovenija, Italija, Hrvatska
Ukupna vrijednost projekta: 248.680,00 €
Mrežna stranica projekta: http://www.dbasket.eu/

Projekt D'BASKET uključuje 10 partnera iz Francuske, Italije, Hrvatske i Slovenije, koji su udružili snage kako bi kroz razmjenu dobre i inovativne prakse i zajednički razvoj interdisciplinarnih obrazovnih metoda jačali vještine učenika i učitelja u cilju poboljšanja kompetencija nastavnika za rad s raznovrsnim grupama učenika ponajviše onih sa slabijim uspjehom i rizikom od isključenja u ranoj fazi obrazovanja. Projekt se fokusira na proširenje i unaprijeđenje znanja u obrazovnoj praksi koje njeguje rani razvoj osnovnih i transverzalnih vještina (posebno društvenih, lingvističkih, kulturnih i poduzetničkih) s obzirom na metode, kompetencije i nastavnički plan i program rada, a da se omogući kreativan i uključujući razvoj učenika i razvoj kompetencija nastavnika.


Neke od aktivnosti projekta jesu:

  • Analiza i prilagodbe postojećih  pedagoških metoda: cilj je prikupiti, analizirati i procjeniti primjere dobre prakse i postojeće mehanizme (predstavljanje nacionalnih praksi; istraživanje postojećih vještina nastavnika, obrazovnog osoblja te administrativnog kapaciteta ustanova; Kreiranje smjernica u edukaciji koje se mogu koristiti i od strane drugih institucija; testiranje s učenicima; zajednički međunarodni trening radi razmjene primjera dobre prakse)
  • Kreiranje konkretnih alata i modela: alati koji se procijene korisnima za inovativne pristupe edukacije će kasnije biti implementirani u školama, a, a koji su orijentirani na 3 ključna elementa projekta (poduzetništvo, multimedija i multikulturalnost)
  • Testiranje alata u školama
  • Diseminacija (DBasket Festival – Hrvatska, Italija, Slovenija)
  • Međunarodni treninzi u Puli i Italiji
  • Razmjena učenika 


U cilju razvoja poduzetničkog duha već u osnovnoškolskoj dobi, ali i poticanja kreativnosti te suradnje među djecom, na početku provedbe projekta, organiziran je nagradni natječaj za izradu logotipa projekta za učenike Osnovne škole Veli Vrh. Zadatak natječaja koji je trajao mjesec dana, bio je osmisliti i nacrtati (rukom, računalom ili na bilo koji drugi način) logotip međunarodnog projekta D'Basket. No, osim samog crteža, učenici su dobili zadatak udružiti se u grupe (mini-tvrtke) te tako zajednički osmisliti, ali i prezentirati gotov logotip pred komisijom.
Natječaj se sastojao od 2 koraka, a odvijao se istovremeno u tri zemlje. Prvo je odrađena nacionalna selekcija radova od kojih su 3 najbolja poslana na zajednički natječaj i odabir logotipa koji će predstavljati sami projekt. Od ukupno 9 prijavljenih grupa učenika iz Hrvatske, Slovenije i Italije, odabrana je ona s najboljim logotipom koji će predstavljati projekt, a jedna je grupa posebno pohvaljena za iznimno dobru prezentaciju. Od poslana 3 rada učenika Osnovne škole Veli Vrh na međunarodni natječaj, odabrane su 2 dobitničke grupe, pa su obje nagrade otišle u Pulu. Osim samog vizualnog rješenja trebalo je i prezentirati samo rješenje i što ono predstavlja na engleskom jeziku međunarodnoj komisiji, koju je činilo 5 članova iz partnerskih zemalja. Prvu nagradu za najbolji logotip, te ujedno logotip koji će biti izabran da predstavlja projekt djelo je učenica Lare Ferjančić i Paole Šuškić iz 6.b razreda OŠ Veli Vrh.

Temeljem analiza i prijedloga s prvog treninga održanog u San Dona di Piave 2.-6.05.2017. godine, treneri su osmislili konkretne alate i modele koji će biti implementirani u školama i koji su predstavljeni polaznicima drugog petodnevnog treninga koji se održao u razdoblju 11.-15.09.2017. godine u Puli. Svrha ovih inovativnih metoda i alata jest jačanje vještina i znanja učitelja i učenika kako bi se u školama bolje moglo raditi na poduzetništvu, multimediji i multikulturalnosti, a to su i 3 ključna elementa projekta. Osim predstavljanja novih metoda i alata definirana je i metodologija radionica za fazu testiranja. Učitelji i stručno osoblje kroz slijedeću će fazu usvojena znanja koristiti u svom radu u školama kako bi doprinijeli proširenju i unaprjeđenju znanja u obrazovnoj praksi  s obzirom na metode, kompetencije i nastavnički plan i program.

Tijekom dječjeg tjedna OŠ Veli Vrh ugostila je 30tak učenika partnerskih škola iz Kopra i San Dona di Piave u okviru projekta DBasket. Tijekom razmjene učenici triju školasu kroz različite aktivnosti razvijali jezične, interkulturalne, multmedijalne i poduzetničke vještine. Podijeljeni u tri grupe, učenici su učili i razvijali tehnike snimanja i obrade videa, učili o robotici i medijskoj pismenosti.

Civilno društvo Istra

Povratak na prethodnu stranicu