1. Natječaji
  2. Otvoreni natječaji

Trenutno otvoreni natječaji

Javni natječaj Grada Poreča-Parenzo za financiranje programa i projekata udruga u području poljoprivrede u 2022. godini

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u području poljoprivrede da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju poljoprivrede na području Grada Poreča-Parenzo. Natječaj je otvoren od 24.01.2022. do 24.02.2021. godine, a ukupna vrijednost natječaja je 225.000,00 kuna. Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o kriterijima,...

Više informacija

Javni natječaj Grada Poreča-Parenzo za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u 2022. godini

Grad Poreč-Parenzo poziva udruge koje su programski/projektno usmjerene na rad u područjima razvoja civilnog društva, kulture i socijalne skrbi, da se prijave za financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Natječaja. Natječaj je otvoren od 24.01.2022. do 24.02.2022. godine, a ukupna vrijednost natječaja je 990.700,00 kuna. Sukladno članku 4. stavak 2. Uredbe o...

Više informacija

Poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja – Buie u 2022. godini

Grad Buje-Buie poziva udruge koje su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama udruga koji djeluju na području Grada i/ili su korisnici s područja Grada te doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva. Natječaj je otvoren od 11.01.2022. godine do 11.02.2022. godine do 12:00h. Ukupna vrijednost natječaja...

Više informacija