1. Novosti iz Zaklade

Novosti iz Zaklade

Poziv mladima Grada Poreča - Parenzo na Fokus grupe

Grad Poreč – Parenzo u procesu je izrade Lokalnog programa za mlade Grada Poreča – Parenzo za razdoblje od 2021. do 2025. godine - strateški dokument namijenjen mladima, a koji će za cilj imati poboljšanje kvalitete života mladih u Gradu Poreču –...

Više informacija
  1. 1 
  2. 2 
  3. 3 
  4. Sljedeća