1. Novosti iz udruga
  2. Edukacija “Praktičar/ka socijalnih inovacija” i natječaj za volontere na provedbi javne kampanje

Edukacija “Praktičar/ka socijalnih inovacija” i natječaj za volontere na provedbi javne kampanje

Edukacija “Praktičar/ka socijalnih inovacija” i natječaj za volontere na provedbi javne kampanje

Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska organizira edukacijski program "Praktičar_ka socijalnih inovacija" te raspisuje natječaj za volontere u Inicijativi mladih za ljudska prava.

Natječaj za volontere u Inicijativi mladih za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava traži volontere za podršku pri provedbi javne  kampanje koja kritički promišlja koncept domoljublja. Riječ je o kampanji koja se provodi u sklopu projekta 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava kojim se preispituje nacionalističke tendencije u okviru definiranja domoljublja te se otvara prostor za redefiniciju domoljublja u duhu ljudskih prava.

  • Period volontiranja: veljača – svibanj 2022. godine

  • Broj sati: 2-3 sata tjedno

  • Lokacija: Zagreb ili online

Volontiranje uključuje samostalno obavljanje zadataka od bilo kud i sudjelovanje na timskim sastancima (putem platforme Zoom ukoliko je potrebno).  Strukturirani i mentorirani program volontiranja pružit će priliku volonterima/kama da se doprinosom radu organizacije civilnog društva društveno angažiraju i steknu praktično znanje u provođenju javnih kampanja, ali i razviju vlastite kreativne ideje i direktno utječu na razvoj aktivnosti.

  • Prijave su otvorene do nedjelje, 23.01.2022. godine u 23:59h putem sljedeće prijavnice.

Edukacijski program "Praktičar/ka socijalnih inovacija"

Edukacijski program "Praktičar_ka socijalnih inovacija" namijenjen je mladima između 21 i 30 godina koji su na završnim godinama studija društveno-humanističkog usmjerenja ili su nedavno diplomirali, a trenutno nisu zaposleni u struci. Cilj ove edukacije je ponuditi osnovna znanja, vještine i stavove koji će sudionicima/ama omogućiti da razviju i implementiraju vlastite socijalne inovacije. Prijavitelji/ce moraju biti u mogućnosti pohađati predavanja u terminima koji su navedeni u rasporedu programa.

Sudjelovanje u program je besplatno te se sastoji od 150 sati edukacije koja uključuje teorijska predavanja, individualni i praktični rad u grupama (60 sati – predavanja i praktične vježbe; 90 sati – individualni i grupni zadaci). Teorijska predavanja odvijaju se utorkom i četvrtkom od 9:30 do 13:30h. Program će se izvoditi online putem platforme Zoom i drugih digitalnih alata.

  • Program počinje 27.01.2022. te traje do 14.04.2022. godine.

  • Rok za prijave na program je 24.01.2022. godine putem prijavnog obrasca.

RASPORED

27.01.2022.

Upoznavanje i uvod u program; Što su socijalne inovacije?

01.02.2022.

Životni ciklus socijalnih inovacija i kompetencije socijalnih inovatora

03.02.2022.

Socijalne inovacije i civilno društvo – izazovi za ljudska prava u 21. stoljeću

08.02.2022.

Kako uspješno definirati problem? – Odabir tematskog okvira za socijalne inovacije

10.02.2022.

Učimo raditi u timu: uspostavljanje grupa i metoda suradnje

15.02.2022.

Mapiranje ekosistema dionika

17.02.2022.

Istraživačke metode i intervjuiranje bazirano na empatiji

 

Domaća zadaća – istraživanje

01.03.2022.

Sinteza istraživanja i definiranje točke gledišta

03.03.2022.

Design Thinking: Tehnike ideacije

08.03.2022.

Metode prototipiziranja rješenja – socijalne inovacije

10.03.2022.

Design Thinking: konzultacije

 

Domaća zadaća – stvaranje prototipa socijalne inovacije

17.03.2022.

Izvori financiranja za socijalne inovacije

22.03.2022.

Social Business model

24.03.2022.

Socijalne inovacije u projektnom kontekstu. Dizajn projekata.

29.03.2022.

Implementacija, praćenje i izvještavanje projekata

 

Domaća zadaća – izrada projektnog prijedloga i projektnog plana

05.04.2022.

Kako ispričati priču? Storytelling i razvoj ‘pitcha’

07.04.2022.

Komunikacijska i zagovaračka strategija za socijalne inovacije

 

Domaća zadaća – priprema pitcha

12.04.2022.

Generalna proba pitcheva

14.04.2022.

Završni ispit – predstavljanje socijalnih inovacija pred vanjskom komisijom

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici YiHR-a.

 

Povratak na prethodnu stranicu