1. Novosti iz Zaklade
  2. Velik interes mladih za Erasmus+ projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola

Velik interes mladih za Erasmus+ projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola

Velik interes mladih za Erasmus+ projekt Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola

U sklopu projekta „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“ kojeg provodi Grad Pula-Pola kao
nositelj projekta, u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM, Zakladom za poticanje
partnerstva i razvoj civilnog društva i Školom za odgoj i obrazovanje Pula, uz financijsku podršku
Europske unije, u okviru programa Erasmus +, do sada se održao velik broj aktivnosti koji je uključivao
mlade i institucionalne i neprofitne dionike koji rade s mladima.
Partneri su kroz projekt ostvarili sinergiju mladih, udruga, organizacija civilnog društva, predstavnika
Grada Pule, Savjeta mladih Grada Pule i zainteresirane javnosti koji su u prethodnom razdoblju imali
priliku upoznati projekt i njegove ciljeve te aktivno sudjelovati u definiranju ključnih problema, mjera i
aktivnosti koje će biti sastavni dio budućeg lokalnog programa za mlade grada Pule.
Projekt obuhvaća ukupno 19 aktivnosti odnosno događaja za mlade koji imaju za cilj doprinijeti aktivnom
uključivanju mladih u izradu lokalnog programa mladih. U svim aktivnostima očekivalo se uključivanje
oko 120 sudionika (mladih i predstavnika donositelja odluka) do kraja projekta, no projekt već sada
premašuje tu brojku stoga možemo reći da postoji značajan interes mladih u Puli za zajedničko kreiranje
sadržaja za mlade.

Projekt je započeo participativno-akcijskim istraživanjem potreba mladih koji je iznjedrio sa vrijednim
podacima koji su služili za postavljanje tematskih dijaloga. Upitnik je ispunilo 593 mladih na području
grada Pule, a oni su bili uključeni i u samu izradu upitnika, provedbu i obradu podataka.
Donositeljima odluka u lokalnoj samoupravi su se predstavila načela Europske povelje o radu s
mladima, Europski ciljevi za mlade i mehanizmi
uključivanja mladih u procese donošenja odluka.

Mladi su imali prilike uključiti se u 8 tematskih dijaloga od travnja do kraja lipnja, s ciljevima osnaživanja
mladih za sudjelovanje i procjene potreba kroz neformalno učenje. Dijalozima su pokrivena sljedeća
tematska područja koja su ujedno i područja Lokalnog plana za mlade: obrazovanje, kultura, sport,
aktivno sudjelovanje i socijalno uključivanje, znanost i cjeloživotno učenje, održivi razvoj zajednice,
zapošljavanje i razvoj poduzetništva, rad s mladima, mladi u europskom i globalnom okruženju, socijalna
uključenost odnosno isključenost mladih te zdravlje, rekreacija i sportske aktivnosti mladih. Dijalozi su se
provodili u obliku fokus grupa tijekom kojih su sudionici predstavljali probleme i potrebe na osnovu kojih
su predlagali aktivnosti i naposlijetku mjere za svako tematsko područje. Ishodi tematskih dijaloga
predstavljaju temelj za izradu lokalnog plana za mlade.

Evaluacija dosadašnjih aktivnosti od strane mladih je pokazala da su mladima aktivnosti bile korisne i
zanimljive, da pobuđuju osjećaj pripadanja i doprinosa lokalnoj zajednici te postoji izražena motivacija
za učestvovanjem u ovakvim aktivnostima i u budućnosti.

Projekt je trenutno u fazi objedinjavanja i strukturiranja prikupljenih podataka kako bi se postavio temelj
budućeg programa Mladih u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola 2024 -2027.
Pozivamo mlade i zainteresirane građane da se uključe i u samu završnicu projekta kada je planirano:

1. Radionica participativnog osmišljavanja sadržaja na društvenim mrežama (kampanje) u
organizaciji ZUM-a; rujan, 2023
2. Završni dijalog mladih i donositelja odluka u organizaciji Zaklade za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva; listopad, 2023
3. Radionica participativnog osmišljavanja brošure za mlade, u organizaciji ZUM-a i VCI-a, studeni
2023
4. Završna konferencija projekta u organizaciji Grada Pula-Pola, prosinac 2023

Po završetku projekta Erasmus+ očekuje se stvaranje prostora za izravnu komunikaciju mladih i
donositelja odluka kroz kreiranje odnosa međusobnog povjerenja. Istovremenim osnaživanjem
kompetencija mladih za aktivno sudjelovanje u gradu Pule, pridonijeti ćemo zajedničkom stvaranju
sadržaja za mlade u gradu, a time i podizanjem kvalitete života svih građana grada Pule.
Svi sudionici na aktivnostima mogu dobiti Youthpass certifikat za učestvovanje. Youthpass je europski
sustav vrednovanja za neformalno i informalno učenje unutar programa za mlade Europske unije. Od
sljedeće akademske godine 2023/2024 Grad Pula-Pola će dodatno bodovati učestvovanje mladih na
neformalnim edukacijama u programima i projektima međunarodne mobilnosti.
Sve detalje najave radionica možete pratiti na podstranicama Grada Pule za mlade
(https://www.pula.hr/hr/uprava/mladi/) te na partnerskim stranicama.

Povratak na prethodnu stranicu