1. Novosti iz udruga
  2. VCI: predstavljanje analize istraživanja o sustavu nagrada za volontiranje u Istarskoj županiji

VCI: predstavljanje analize istraživanja o sustavu nagrada za volontiranje u Istarskoj županiji

Volonterski Centar Istra će povodom Međunarodnog dana volontera (05.12.) održati online predstavljanje analize istraživanja o sustavu nagrada za volontiranje u Istarskoj županiji.

Volonterski Centar Istra kao lokalni volonterski centar provodi različite aktivnosti na području Istarske županije te je tako proveo i istraživanje o sustavima nagrađivanja volonterskog angažmana te kriterijima za dodjelu volonterskih nagrada na razini jedinica lokalne samouprave i županije, kao i organizacija civilnog društva koje u svoj rad uključuju volontere/ke. Cilj istraživanja bio je analizirati trenutno stanje, ispitati postojeće prakse vezano uz organizaciju sustavnog nagrađivanja volontiranja te dobiti uvid u postojanje interesa za uspostavu ovakvog oblika nagrađivanja na lokalnoj, odnosno na županijskoj razini. Dakle, kroz istraživanje su se ispitale potrebe i interes za uspostavom volonterskih nagrada za volontere/ke i za koordinatore/ice volonterskih programa i školskih volonterskih programa.

  • Predstavljanje analize istraživanja održat će se putem Zoom platforme u ponedjeljak, 06.12.2021. u 14 h, a  prijave su otvorene do 5.12.2021. putem Google obrasca.

Povratak na prethodnu stranicu