1. Novosti iz civilnog društva
  2. Usvojen Sporazum o partnerstvu i prihvaćena hrvatska strategija ulaganja 9 milijardi eura u novom financijskom razdoblju 2021.-2027.

Usvojen Sporazum o partnerstvu i prihvaćena hrvatska strategija ulaganja 9 milijardi eura u novom financijskom razdoblju 2021.-2027.

Usvojen Sporazum o partnerstvu i prihvaćena hrvatska strategija ulaganja 9 milijardi eura u novom financijskom razdoblju 2021.-2027.

Europska komisija je 24.08.2022. godine usvojila Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. – 2027. kojim je utvrđena strategija ulaganja u iznosu od 9 milijardi eura za financiranje kohezijske politike. Usvajanjem Sporazuma o partnerstvu Hrvatska je ispunila sve formalne uvjete za početak korištenja 9 milijardi eura iz fondova EU za gospodarski i društveni razvoj do 2027. godine.

Sporazumom su obuhvaćeni Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) sa 5,203 milijardi eura, Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP) s 1,569 milijardi eura, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. s 1,933 milijardi eura te Program za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027. s 243,7 milijuna eura kojima su obuhvaćeni sljedeći ciljevi politike: Pametna Hrvatska, Zelena Hrvatska, Povezana Hrvatska, Solidarna Hrvatska i Hrvatska bliže građanima.

Sredstva kohezijske politike koristit će se u dosad najvećem iznosu za daljnje jačanje gospodarstva, potporu zelenoj i pravednoj tranziciji koja će ublažiti utjecaj energetskih i klimatskih izazova na gospodarstvo i društvo u cjelini, daljnje poboljšanje mobilnosti i prometne povezanosti s velikim naglaskom na gradove, sela i otoke, te ulogu hrvatskih županija, kao i jačanje društvene kohezije i tranziciju hrvatskih regija. Sa ciljem postizanja uravnoteženog regionalnog razvoja ulaganja će se usmjeriti i na slabije razvijena područja te područja s razvojnim posebnostima putem svih ciljeva politike iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na mrežnoj stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Povratak na prethodnu stranicu