1. Novosti iz civilnog društva
  2. Upitnik o potrebama OCD-a za jačanje njihovih kapaciteta u okviru ESI fondova 2021. - 2027.

Upitnik o potrebama OCD-a za jačanje njihovih kapaciteta u okviru ESI fondova 2021. - 2027.

Ured za udruge Vlade RH u okviru procesa programiranja korištenja Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za financijsko razdoblje 2021. – 2027. provodi procjenu potreba organizacija civilnoga društva za jačanje njihovih kapaciteta i korištenje sredstava ESI fondova za aktivnosti organizacija civilnoga društva.

Cilj provođenja procjene potreba je istražiti stavove predstavnika organizacija civilnoga društva o prioritetima financiranja aktivnosti u okviru četiri glavna prioriteta Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. (tržište rada, obrazovanje i cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje i zdravstvo) te utvrditi kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu projekata financiranih sredstvima ESI fondova. Naime, Europski socijalni fond plus (ESF+) treba doprinositi politikama kojima je cilj puna zaposlenost, poboljšanje kvalitete i produktivnosti rada, veća mobilnost radnika i lakša promjena zanimanja, poboljšanje obrazovnog sustava te promicanje socijalne uključenosti i rada. U okviru novog financijskog razdoblja ESF+ će se koristiti za ispunjenje ciljeva postavljenih u Europskom stupu socijalnih prava kao i preporukama za države članice u sklopu Europskog semestra. 

Rezultate provedene procjene potreba, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dostavit će nadležnim tijelima državne uprave, nositeljima sadržaja, odnosno koordinatorima procesa programiranja novog financijskog razdoblja, kao i Europskoj komisiji.

  • Rok za popunjavanje upitnika je 2. studeni 2021. do 12 sati, a upitnik je dostupan na ovoj poveznici.

Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

Povratak na prethodnu stranicu