1. Novosti iz udruga
  2. Svijet u malom, od tradicionalnog do modernog - izložba maketa

Svijet u malom, od tradicionalnog do modernog - izložba maketa

Udruga KLUB MAKETARA PULA-2004 organizira izložbu maketa. 

  • Izložba je otvorena od 23. rujna 2021. – 3. listopada 2021. 

  • Lokacija: Mala galerija, Narodni trg 1, Pula

  • Radno vrijeme galerije: svakim danom od 10 -12h i od 16-20h, nedjeljama i blagdanima zatvoreno

Udruga KLUBA MAKETARA PULA-2004 osnovana je 2004. god. Udruga se bavi tehničkim znanjem, prenošenjem istoga na djecu i mlade. Maketa je statički prikaz (najčešće umanjen, iako postoje makete i u prirodnoj veličini), nekog objekta, vozila ili sl. Njihova osnovna namjena jest prikazati odnos veličine i izgleda objekta čiju smo maketu načinili. S druge strane, model je nešto što prikazuje kako originalni objekt funkcionira, tj. model prikazuje funkcije koje objekt obavlja. Primjerice, maketa zrakoplova pokazuje kako izgleda određeni zrakoplov. Model zrakoplova leti i u toj je činjenici temeljna razlika između makete i modela.
Predsjednik udruge je dipl.ing. Richard Peršić koji se od osnivanja udruge 2004.god. do sada zalagao za razvoj udruge i prisustvovanjem na takmičenjima i izložbama diljem Hrvatske i Slovenije. Osvojio je niz priznanja i 39 medalja za svoje radove.

Više pogledajte na Klub maketara Pula 2004

Povratak na prethodnu stranicu