1. Novosti iz Zaklade
  2. Sudjelujte u izradi Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo i predložite svoju ideju

Sudjelujte u izradi Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo i predložite svoju ideju

Grad Poreč-Parenzo u procesu je izrade Lokalnog programa za mlade Grada Poreča-Parenzo za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Što je to Lokalni program za mlade?
Riječ je o strateškom dokumentu namijenjenom mladima, a koji će za cilj imati poboljšanje kvalitete života mladih u Gradu Poreču-Parenzo.
LPM Poreč-Parenzo 2021-2025 temeljni je okvir partnerskog djelovanja svih relevantnih dionika koji mogu utjecati na razvoj potencijala mladih u Poreču. Objedinjavat će sve potencijale, potrebe, probleme i mogućnosti mladih i za mlade koje su dostupne ili će biti dostupne u lokalnoj zajednici.

Predložite svoju ideju kojom se može riješiti potreba ili problem mladih na području grada Poreča-Parenzo putem sljedećeg linka: https://forms.gle/qK6YT3t2NyPt2Uci8

Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Erasmus + program posredstvom Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Povratak na prethodnu stranicu