1. Novosti iz civilnog društva
  2. Studija EGSO-a o odgovoru civilnog društva na COVID-19

Studija EGSO-a o odgovoru civilnog društva na COVID-19

Dok pandemija COVID-19 pogađa društva i gospodarstva, donoseći globalnu i neviđenu javnozdravstvenu i socijalnu krizu, organizacije civilnog društva (OCD) odgovaraju pružanjem prve pomoći i obranom prava ljudi širom svijeta. Istodobno, OCD su se suočili s dubokim utjecajima koji mogu naštetiti njihovim kapacitetima da nastave igrati svoju središnju ulogu u pružanju usluga, zalažući se za prava i štiteći najkrhkije, istodobno štiteći participativnu demokraciju i građansku raspravu u bliskoj budućnosti.

U tom kontekstu, ova studija koju je naručio Europski ekonomski i socijalni odbor (EGSO) na zahtjev grupe Diversity Europe ima dvojaki cilj:

  1.  rasvijetliti učinke pandemije i mjere koje je Europska unija uvela zemlje za suzbijanje širenja virusa na OCD i njihove aktivnosti
  2. prikupiti relevantne kvantitativne i kvalitativne informacije o reakcijama organizacija civilnog društva širom Europe, kombiniranom metodom kombinirajući pretraživanje stolova i administraciju detaljnog mrežnog istraživanja članova EESC-ove grupe za raznolikost, kao i sličnih organizacija civilnog društva prema opsegu i misija.

Mapiranje novih i prilagođenih usluga i inicijativa koje su provodile OCD koje sudjeluju u studiji, a koje je triangulirano s nalazima nekoliko nedavnih studija i izvještaja, omogućuje temeljito razumijevanje glavnih izazova s ​​kojima se suočavaju OCD i njihovi članovi i korisnici, kao i ogroman doprinos OCD-a pomažući u suočavanju s posljedicama pandemije. Štoviše, studija ističe ključne teme, poput nedostatka stabilnih tokova financiranja, pravnih okvira i odgovarajućih resursa i skupova vještina kako bi se u potpunosti iskoristila tekuća digitalna transformacija, a da se nikoga ne ostavlja iza sebe, što će zahtijevati buduće promišljanje i hrabre političke odluke za donošenje sigurni da se kapaciteti OCD održavaju i jačaju u fazi oporavka nakon COVID-19.

Povratak na prethodnu stranicu