1. Novosti iz civilnog društva
  2. SozialMarie nagrada za društvene inovacije

SozialMarie nagrada za društvene inovacije

SozialMarie nagrada za društvene inovacije

SozialMarie – Prize for Social Innovation po 18. put objavljuje svoj natječaj: Tražimo isprobane, primijenjene, učinkovite društvene inovacije iz Srednje Europe, i to iz svih društvenih sektora. Za 15 najboljih inovacija 1. svibnja 2022.godine u Beču dodijelit će se nagrade SozialMarie. Prve 3 nagrade imaju vrijednost 15.000, 10.000 i 5.000 eura, a daljnjih 12 nagrada je u vrijednosti od 2.000 eura.

Na natječaj se mogu prijaviti projekti iz civilnog sektora (civilno-društvene inicijative, nevladine i neprofitne organizacije, udruge), ali i projekti jedinica javne uprave, privatnih osoba i profitnih poduzeća. Uvjet je taj da je riječ o projektima koji se provode u Austriji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji ili Hrvatskoj.

SozialMarie je nagrada za uspješne društveno-inovativne projekte. Prijavljuju se projekti koji se nalaze u uspješnoj provedbi, što znači da su u trenutku prijave još uvijek aktivni. Ključni kriteriji za vrednovanje projekta su:

  1. Novina (inovativnost same projektne ideje, novi društveni izazovi, nova rješenja društvenih problema, dosad zanemarivane ciljne skupine ili teme, nositelj projekta je novi u području društvenih inovacija)

  2. Sudjelovanje (pasivno, aktivno ili autonomno sudjelovanje skupina u projektu, modeli uključivanja ciljne skupine u projekt, konkretna i trajna korist projekta za ciljnu skupinu)

  3. Učinak (kvantitativni i kvalitativni doseg projekta, kreativnost i produktivnost primjene projektne ideje, djelotvornost društvene inovacije, ciljevi i dosezi inovacije, odgovaranje na uvijek nove potrebe ciljane skupine)

  4. Primjer za druge (inovacija je primjer drugima na posredan ili neposredan način, umreženost projekta s drugim organizacijama/poduzećima/institucijama, uključenost projekta u lokalno/regionalno okruženje, interes drugih organizacija/poduzeća/donatora/promotora/medije/političare za projekt, prenosivost rješenja u druge kontekste)

  • Prijave se šalju putem prijavnog obrasca do 18. siječnja 2022. u 23:55 h. Obrazac se ispunjava dvojezično: na jeziku zemlje prijavitelja i na engleskom jeziku (iznimka su Slovenija, Njemačka i Poljska koje obrazac ispunjavaju samo na engleskom jeziku).

Za više informacija pogledati ovdje.

Povratak na prethodnu stranicu