1. Novosti iz civilnog društva
  2. Savez Alpe-Jadran objavio drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima

Savez Alpe-Jadran objavio drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima

Savez Alpe-Jadran objavio drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima

Savez Alpe-Jadran objavio je drugi ovogodišnji Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima na koji se kao prijavitelji i partneri mogu prijaviti organizacije civilnog društva, tijela javne vlasti, ustanove, poduzeća i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Natječaj je otvoren od 05.09. do 24.10.2022. godine do 23:59h, a zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj mrežnoj stranici Saveza Alpe Jadran te prijavu poslati odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki (kontakt podaci TCP-eva dostupni su ovdje).

Na javni poziv mogu se javiti prijavitelji koji provode međunarodni projekt u koji su uključene minimalno tri organizacije/ustanove iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 12 regija članica Saveza koje obuhvaćaju austrijske pokrajine – Korušku, Štajersku i Gradišće, županiju Vas iz Mađarske, Republiku Sloveniju koju u Savezu predstavlja Skupnost občin Slovenije, te hrvatske županije: Istarsku, Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Varaždinsku i Zagrebačku županiju.

Savez Alpe-Jadran putem javnog poziva pruža financijsku potporu za:

  • troškove pripreme projekta koji će biti financiran iz EU programa (npr. Europa za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa, itd.)

  • zajedničke projekte od općeg interesa za mrežu suradnje (Savez Alpe-Jadran)

  • troškove provedbe projekta sufinanciranog iz EU programa

Više informacija i puni tekst natječaja moguće je preuzeti na službenim mrežnim stranicama Istarske županije - Regione Istriana i Saveza Alpe-Jadran.

Povratak na prethodnu stranicu