1. Novosti iz civilnog društva
  2. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. - 2027.

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. - 2027.

​Na mrežnoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavljena je vijest o otvaranju prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. - 2027.

Program pruža podršku suradnji država središnje Europe te u teritorijalnom smislu obuhvaća devet srednjoeuropskih država Europske unije, članica programskog područja: Hrvatsku, Austriju, Češku, Italiju (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarsku, Njemačku (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt, Thüringen i Braunschweig), Poljsku, Sloveniju i Slovačku. Financijska omotnica Programa za čitavo razdoblje iznosi oko 225 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj te će se u novom programskom razdoblju kroz Program sufinancirati projekti u svrhu jačanja regionalnih inovacija, pametne specijalizacije, energetske tranzicije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, poboljšanja prometnih veza te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj kroz 9 specifičnih ciljeva.

Cilj prvog poziva u novom razdoblju financiranja je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. Za prijavitelje su stoga otvorena sva 4 tematska prioriteta te vrijednost poziva iznosi oko 72 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja od 80%.

Otvoreni prioriteti su:

  1. Prioritetna os 1 - Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a

  2. Prioritetna os 2 - Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a

  3. Prioritetna os 3 - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu - 7 milijuna eura iz EFRR-a

  4. Prioritetna os 4 - Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području, prihvatljivi projektni partneri su:

  1. Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela

  2. Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost

  3. Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu

  • Poziv je otvoren do 23.02.2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022.

Detaljne  informacije i relevantna dokumentacija dostupne su na mrežnoj stranici Zajedničkog tajništva

Za sva pitanja vezana uz poziv može se kontaktirati i nacionalna kontakt točku za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa, najavljuje nacionalnu info radionicu koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa i uvjetima prvog poziva, a točno vrijeme i mjesto održavanja bit će uskoro objavljeni na stranicama: https:/razvoj.gov.hr i http:/www.strukturnifondovi.hr.

Povratak na prethodnu stranicu