1. Novosti iz civilnog društva
  2. Prilagodba aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura

Prilagodba aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura

Prilagodba aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura

Ministarstvo financija izradilo je uputu o prilagodbi aktivnosti neprofitnih organizacija u procesu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Uputa Ministarstva financija sadrži temeljna načela uvođenja eura i pravila za sve vrste preračunavanja, način izrade financijskih planova neprofitnih organizacija, vođenje poslovnih knjiga i evidencije knjigovodstvenih isprava, uključujući obrasce za izvještavanje kod neprofitnih organizacija u razdoblju uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Detaljne upute dostupne su na mrežnoj Ministarstva financija stranici namijenjenoj neprofitnim organizacijama. Dodatno, upite o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj može se dostaviti i na adresu upiti.euro@mfin.hr.

Više informacija na mrežnoj stranici Ureda za udruge RH.

Povratak na prethodnu stranicu