1. Novosti iz Zaklade
  2. Predstavljeni Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. i projekt za mlade SOS

Predstavljeni Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. i projekt za mlade SOS

Danas se u Gradskoj palači održalo predstavljanje Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020. i projekta za mlade SOS.

Predstavljanju su prisustvovali u ime Grada Pule gradonačelnik Boris Miletić i viša stručna suradnica Upravnog odjela za kulturu Lena Radunić, predsjednica Udruge mladih i Alumni FET Pula Kristina Rabar te upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Helga Može Glavan.
Gradonačelnik Miletić naglasio je važnost Lokalnog programa za mlade Grada Pule, jednog od strateških dokumenata Grada Pule koji se provode, kao i  kontinuirano ulaganje u razvoj mladih, stjecanje dodatnih znanja i kompetencija mladih kao pokretača društvenog razvoja. Pula ulaže u mlade i daje im veliku važnost, jedan od pokazatelja je i to što je upravo Pula domaćin Regionalnog zasjedanja Parlamenta mladih  koji će se održati od 27. do 30. rujna kao i  Nacionalne konferencije Savjeta mladih RH koji će se održati od 7. do 9. prosinca. 2018. godine.  

Viša stručna suradnica iz Upravnog odjela za kulturu Lena Radunić naglasila je kako su upravo mladi na radionicama i fokus grupama kreirali sadržaj Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020., prvog strateškom dokumenta za mlade, u skladu s vlastitim potrebama i interesima. Program obuhvaća pet najvažnijih područja života mladih, a to su obrazovanje i usavršavanje, položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih, zdravlje mladih i socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u društvu te kultura i slobodno vrijeme mladih.
Kristini Rabar, predsjednici Udruge mladih i Alumni FET Pula predstavila je projekt SOS (socijaliziraj,osvijesti, samozaposli) koji pokriva tri od pet područja iz Lokalnog programa za mlade Grada Pule:  Obrazovanje i usavršavanje mladih, aktivno sudjelovanje mladih u društvu i položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih.

Helga Može Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva nadovezala se na kolegice istaknuvši važnost suradnje javnog i civilnog sektora kroz projekte te osnaživanje mladih za aktivnije djelovanje u svojoj zajednici. Zaklada će kroz projekt provoditi aktivnosti osnaživanja mladih za razvoj društvenog poduzetništva, inovacija i samozapošljavanja mladih u društvenim sferama.

Projekt SOS traje od 18.05.2018. do 18.05.2020., nositelj projekta je Grad Pula, te partneri Udruga mladih i Alumni Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva Istra i Zaklada Slagalica iz Osijeka.
Grad Puli, za provedbu projekta dodijeljen je maksimalni iznos od 699.574,79 kuna financiranih iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu