1. Novosti iz udruga
  2. Poziv za predstavljanje on-line alata za pružanje socijalnih usluga

Poziv za predstavljanje on-line alata za pružanje socijalnih usluga

Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije partner je u projektu financiranog iz EU fondova, a nositelj je udruga Videatur.

Predstavljanje on-line alata za pružanje socijalnih usluga u okviru projekta "Suvremene socijalne usluge za osobe oštećena sluha" će se održati u ponedjeljak, 25. siječnja 2021. u 11 sati putem ZOOM aplikacije, a u predstavljanju ćemo se posebno osvrnuti na program E-učenja osnova znakovnog jezika.

Predstavljanje je namijenjeno čujućim osobama zaposlenim u javnim službama (CZSS, HZMO, HZZO, škole, domovi zdravlja, policija...) te roditeljima gluhe djece/skrbnicima gluhih osoba.

Prijave za sudjelovanje otvorene su do petka, 22. siječnja 2021. na mail info@videaturusluge.eu. Molimo da se u prijavi označi e-mail adresa na koju ćemo poslati link za sudjelovanje na predstavljane. Također, molimo da s prijavom svi zainteresirani za sudjelovanje dostave ispunjeni Obrazac 1, potvrdu o zaposlenju/Izjavu za članove obitelji koje možete pronaći u prilozima. 

Povratak na prethodnu stranicu