1. Novosti iz civilnog društva
  2. Poziv za predlaganje predstavnika OCD-a za članove i zamjene članova Radne skupine

Poziv za predlaganje predstavnika OCD-a za članove i zamjene članova Radne skupine

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. (NN 10/2021), Ured za udruge pristupio je izradi novog strateškog dokumenta za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva strateški je dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe EU i međunarodnih politika.

Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. nastavak je sustavnog i strateškog pristupa stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva koji se, između ostalog, temelji na Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. te Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine.

Radna skupina sastojat će se od predstavnika tijela javne vlasti, akademske zajednice i predstavnika organizacija civilnoga društva, te će imati zadatak predložiti ciljeve i mjere Nacionalnog plana te aktivnosti Plana provedbe kojim će se detaljnije razraditi mjere u prvom trogodišnjem razdoblju.

U Radnu skupinu bit će imenovano:

Rok za dostavu obrasca za prijedloge kandidata za članove i zamjene članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. je do dana 1. srpnja 2021. 
O pristiglim kandidaturama glasat će članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva te će sukladno rezultatima glasanja predstavnici organizacija civilnoga društva biti imenovani u Radnu skupinu.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

PREUZETO: https://udruge.gov.hr/

Povratak na prethodnu stranicu