1. Novosti iz udruga
  2. Poziv na uključivanje u istraživanje u okviru projekta SKOCKANO

Poziv na uključivanje u istraživanje u okviru projekta SKOCKANO

Poziv na uključivanje u istraživanje u okviru projekta SKOCKANO

Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za građanske inicijative Poreč i GOOD inicijativa pozivaju na sudjelovanje u istraživanju o prednostima, izazovima i problemima u suradnji škola i organizacija civilnog društva.

Cilj istraživanja je prikupiti iskustva i promišljanja kako bi doprinijeli boljem razumijevanju i kvaliteti suradnje u osmišljavanju i provođenju neformalnih obrazovnih programa u školama i udrugama. Istraživanje se provodi u sklopu projekta SKOCKANO, kojim se želi povećati kvaliteta neformalnih obrazovnih programa koje provode udruge i produbiti suradnju u tom području.

Za potrebe istraživanja potrebno je ispuniti upitnik koji se sastoji od 20-tak pitanja te ga je potrebno ispuniti najkasnije do 15.12.2022. godine.

Prikupljeni podaci će se analizirati i prikazivati samo zbirno. Nakon upitnika intencija je sa zainteresiranima održati i fokus grupu i/ili intervjuu, na istu temu. Ukoliko se želi sudjelovati i u toj fazi istraživanja, potrebno je popuniti prijavnicu.

Više informacija o projektu SKOCKANO ovdje.
     

Povratak na prethodnu stranicu