1. Novosti iz civilnog društva
  2. Poziv na sudjelovanje u istraživanju o poučavanju za kritičko mišljenje

Poziv na sudjelovanje u istraživanju o poučavanju za kritičko mišljenje

Iz Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pozivaju nastavnike/edukatore i to različitih tipova formalnog i neformalnog obrazovanja, a čija je jedna od dominantnih aktivnosti poučavanje učenika/studenata/polaznika na sudjelovanje u istraživanju o poučavanju za kritičko mišljenje. Cilj istraživanja je ispitati obilježja poučavanja za kritičko mišljenje nastavnika/edukatora u RH. Poučavanje za kritičko mišljenje podrazumijeva nekoliko dimenzija - od kritičkog pristupa sadržaju poučavanja (koje nadilazi reproduciranje i naglašava interpretaciju, analizu, vrednovanje i uspoređivanje sadržaja poučavanja), preko kritičke akcije, primjene aktivnih metoda poučavanja i vrednovanja te suradničkih oblika rada do demokratskog ozračja poučavanja i učenja.

Sudjelovanje u istraživanju je dobrovoljno. Podaci prikupljeni upitnikom bit će upotrijebljeni isključivo u svrhu istraživanja. Anonimnost podataka je osigurana. Za ispunjavanje anketnog upitnika bit će Vam potrebno 10-15 minuta.

Kako biste sudjelovali u istraživanju, kliknite na sljedeću poveznicu (ili je kopirajte u web preglednik): https://limesurvey.srce.hr/613348?lang=hr.

Povratak na prethodnu stranicu