1. Novosti iz civilnog društva
  2. Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u upravljačke odbore

Poziv na predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u upravljačke odbore

U sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u nadležnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske nalaze se dvije darovnice ukupne vrijednosti 7,48 milijuna švicarskih franaka pod nazivom Blok darovnica za organizacije civilnoga društva te Partnerska blok darovnica. 

Ured za udruge osnovao je Upravljačke odbore za blok darovnice koji obavljaju sljedeće zadaće:

  • usvajaju kriterije odabira i natječajnu dokumentaciju za pozive koji će se objaviti u okviru darovnice,

  • odobravaju konačnu listu projekata koji će se financirati u okviru darovnice,

  • raspravljaju i usvajaju izvještaje o napretku u provedbi darovnice,

  • predlažu mjere za unaprjeđenje provedbe darovnice,

  • po potrebi revidiraju kriterije odabira.

Trenutno je raspisan poziv za sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrazaca dostave prijedloge kandidata za članove i zamjene članova navedenih upravljačkih odbora:

  • 2 predstavnika/ce organizacija civilnoga društva s pravom glasa u Upravljački odbor za Blok darovnicu za organizacije civilnoga društva i

  • 2 predstavnika/ce organizacija civilnoga društva u svojstvu promatrača za Upravljački odbor za Partnersku blok darovnicu.

Prijedlozi se dostavljaju Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama dostupan je ovdje.

  • Poziv je otvoren do 31. listopada 2021.

Za više informacija pogledati na mrežnoj stranici Ureda za udruge RH.

Obrasci su dostupni u privitku.

Povratak na prethodnu stranicu