1. Novosti iz civilnog društva
  2. Podsjećamo neprofitne organizacije na obvezu predaje financijskih izvještaja za 2015. godinu

Podsjećamo neprofitne organizacije na obvezu predaje financijskih izvještaja za 2015. godinu

Prema podacima iz Registra neprofitnih organizacija čak jedna trećina neprofitnih organizacija nisu izvršile svoju obvezu i predale financijske izvještaje za 2015. godinu. Iz tog razloga ovim putem podsjećamo iste na potrebu izvršenja ove obveze te prenosimo objavu Ministarstva financija.


NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
- svima -


Ministarstvo financija, sukladno članku 38. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14; u daljnjem tekstu:Zakon), obavlja nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja neprofitne organizacije u skladu s odredbama Zakona te drugih posebnih propisa. Provjerom podataka u bazi financijskih izvještaja za neprofitne organizacije uočeno je da mnoge neprofitne organizacije nisu predale Zakonom propisani godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu. Stoga Ministarstvo financija postupa sukladno navedenome članku i obavlja nadzor kod neprofitnih organizacija koje nisu izvršile propisanu obvezu. Nadzor obavlja Sektor za financijski i proračunski nadzor prema svom planu i programu rada. Napominjemo da je člankom 45. Zakona propisano daće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna kazniti za prekršaj neprofitna organizacija koja vodidvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako ne sastavlja i ne podnosi financijske izvještaje sukladno odredbama Zakona. Nadalje, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.
 

Povratak na prethodnu stranicu