1. Novosti iz Zaklade
  2. Otvoreni natječaji za projekte usmjerene mladima te prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Otvoreni natječaji za projekte usmjerene mladima te prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima

Ministarstvo socijalne politike i mladih je dana 25.05.2016. godine na svojoj mrežnoj stranici objavilo 2 Poziva:

  • Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna te
  • Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima

 

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima je otvoren do 24.06.2016. godine. 

Na Poziv se mogu prijaviti projekti za sljedeća prioritetna područja:
A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
A.2. Lokalni info-centri,
A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade,
A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje.
Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 4.300.000,00 kuna. 

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE ili na mrežnoj stranici Ministarstva.

 

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2016. godini otvoren je do 27.06.2016. godine.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 4.000.000,00 kuna.

Natječajna dokumentacija dostupna je OVDJE ili na mrežnoj stranici Ministarstva.

Povratak na prethodnu stranicu