1. Novosti iz udruga
  2. Otvorene prijave za edukativno-aktivističku školu tranzicijske pravde “Gdje si bio/bila 2022.?”

Otvorene prijave za edukativno-aktivističku školu tranzicijske pravde “Gdje si bio/bila 2022.?”

Otvorene prijave za edukativno-aktivističku školu tranzicijske pravde “Gdje si bio/bila 2022.?”

Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska u sklopu projekta 4O: Otkrivanje, osvještavanje, osnaživanje i organizacija za ljudska prava" uz podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova organizira Edukativno-aktivističku školu tranzicijske pravde "Gdje si bio/bila 2022.".

Sudionici/e škole imat će priliku učiti o ljudskim pravima s posebnim naglaskom na razumijevanje koncepta tranzicijske pravde. U tom okviru dobit će priliku učiti o međunarodnom humanitarnom pravu i nasljeđu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju,  steći znanja o konceptima i praksama poput politika i kulture sjećanja te umjetničkim i aktivističkim doprinosima u području odgovornog suočavanja s prošlošću.

  • Edukativno-aktivistička škola će se održati u Zagrebu u periodu od 8. do 10. lipnja 2022. godine za polaznike i polaznice iz Hrvatske, a prijave su otvorene do srijede, 18.05.2022. putem prijavnog obrasca.

Troškovi smještaja, prijevoza te obroka bit će pokriveni od strane organizatora.

Dodatna pitanja i informacije moguće je zatražiti javljanjem na email adresu: croatia@yihr.org.

Više informacija o na mrežnoj stranici YiHR-a.

Povratak na prethodnu stranicu