1. Novosti iz Zaklade
  2. Otvoren Javni poziv za procjenitelje/ice Zaklade

Otvoren Javni poziv za procjenitelje/ice Zaklade

Otvoren Javni poziv za procjenitelje/ice Zaklade

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem o načinu funkcioniranja i rada organizacija civilnog društva, načelima djelovanja udruga sukladno Zakonu o udrugama, iskustvom u pisanju i provedbi projektnih prijedloga te procjeni projekata organizacija civilnog društva, da se prijave za upis u bazu procjenitelja/ica Zaklade do 14.05.2021.godine.

Prijavom u bazu procjenitelja/ica zainteresirani/e mogu biti pozvani/e za sudjelovanje u radu Programskog odbora Zaklade za ocjenu prijava upućenih na natječaje Zaklade ili natječaje ostalih donatora, a za koje je Zaklada zadužena za procjenu prijava. Upis kandidata u bazu procjenitelja/ica ne obvezuje Zakladu na angažiranje pojedinog kandidata.

Za svaki pojedini raspisani natječaj Zaklade, Upraviteljica će sukladno iskustvu svakog pojedinog procjenitelja/ice upisanog/e u bazu podataka, predložiti Zakladnoj upravi imenovanje Programskog odbora. O osnivanju Programskog odbora Zakladna uprava donosi posebnu odluku.

Upisani u bazu podataka će prije imenovanja biti kontaktirani kako bi se provjerila njihova raspoloživost i mogućnost sudjelovanja u procjeni prijava pristiglih na pojedini natječaj.

Članovi Programskog odbora moraju se voditi odredbama poslovnika o radu Programskog odbora/povjerenstva za procjenu.

Sukladno navedenom poslovniku zadaća pojedinog procjenitelja je:

  • upoznati se s tekstom i uvjetima natječaja te kriterijima za ocjenjivanje prijava

  • razmotriti i prema postavljenim pitanjima u propisanom obrascu procjene ocijeniti prijave koje su upućene u postupak procjenjivanja,

  • prijave procijeniti objektivno, nepristrano i bez subjektivnih utjecaja te svaku dodijeljenu ocjenu obrazložiti

  • preporučiti traženje dodatne dokumentacije ili obrazloženja i/ili iz izmjene proračuna ukoliko ocijeni da je potrebno

  • izraditi prijedlog za dodjelu potpora koji se upućuje Zakladnoj upravi ili ostalim donatorima za koje je Zaklada zadužena za procjenu prijava

  • po potrebi, predstaviti prijedlog za dodjelu potpora na sjednici Zakladne uprave ili ostalim donatorima za koje je Zaklada zadužena za procjenu prijava

Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/ica Programskog odbora odlučuje o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje i u kojoj ima imovinski interes primjenjuju se odredbe članka 13a. Statuta Zaklade na način da taj član ne može u tom slučaju glasovati odnosno odlučivati.

Svaki član/ica Programskog odbora ima obavezu na samom početku rada upoznati ostale članove/ice o eventualnom sukobu interesa i suzdržati se od ocjenjivanja u tim slučajevima.

Svaki član/ica Programskog odbora treba ispuniti izjavu o povjerljivosti i nepristranosti koja se čuva u dokumentaciji Zaklade.

Članovi/ice Programskog odbora mogu za svoj rad ostvariti naknadu što će se definirati odlukom o imenovanju članova/ica Programskog odbora sukladno mogućnostima izvršenja financijskog plana Zaklade.

Molimo Vas da upis u bazu procjenjivača/ica izvršite putem google obrasca: https://forms.gle/K833KDrmHrcBG1fZ6

Upis u bazu se smatra potpunim ukoliko nakon slanja obrazaca putem e-pošte prijavitelj/ica zaprimi potvrdu Zaklade o primitku njegove dokumentacije do kraja sljedećeg radnog dana. Prijavitelj je dužan voditi računa oko zaprimanja potvrde, te u slučaju izostanka iste, kontaktirati Zakladu unutar roka za dostavu obrazaca (14.05.2021. godine).

Svi obrasci dostavljeni izvan roka te oni za koje prijavitelji nisu dobili potvrdu na gore definiran način, neće biti prihvaćene.

Povratak na prethodnu stranicu