1. Novosti iz civilnog društva
  2. Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga

Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga

Objavljena nova verzija Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga

Prenosimo u potpunosti objavu Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske:

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovili smo potrebu revizije i objave nove verzije Priručnika koju možete preuzeti ovdje.

Shodno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u svibnju 2015. godine objavio je Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe kao detaljnu uputu tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, Vladinim uredima i tijelima, kao i drugim javnim institucijama koje dodjeljuju financijske i nefinancijske podrške iz javnih izvora za projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovili smo potrebu revizije i objave nove verzije Priručnika.
Struktura Priručnika slijedi temeljne standarde planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje propisuje Uredba nastojeći dati još više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.

Sastavni dio Priručnika su prilozi s obrascima dokumentacije koji su se pokazali kao korisna podloga u projektiranju natječaja kako na nacionalnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Napominjemo kako su priloženi obrasci samo ogledni primjeri koje dajemo na korištenje i prilagodbu svakom davatelju financijskih sredstava, sukladno kriteriju proporcionalnosti.

U ovoj verziji Priručnika posebno smo pripremili paket natječajne dokumentacije za financiranje programa javnih potreba na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koju smo uz minimalne preinake gotovo u potpunosti preuzeli od Grada Zaprešića, primjera dobre prakse u primjeni Uredbe na lokalnoj razini. Ova verzija Priručnika također nudi paket natječajne dokumentacije za javna trgovačka društva koju mogu koristiti kada dodjeljuju sredstva putem donacija ili kada sklapaju sponzorske ugovore s organizacijama civilnoga društva. U pripremi je i ogledni primjer natječajne dokumentacije za sportske zajednice koja će u najskorije vrijeme biti objavljena zajedno s obrascima u nastavku.

Tim Ureda za udruge i dalje stoji na raspolaganju za pružanje tehničke podrške svim davateljima financijskih sredstava projektima i programima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva te vas pozivamo da nam se javljate sa svim upitima oko primjene Uredbe u konkretnim slučajevima, kao i s prijedlozima natječajne dokumentacije koju ćemo rado prokomentirati i doraditi u suradnji s davateljem sredstava.

Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Preuzeto sa stranica Ureda za udruge Vlade RH.

Povratak na prethodnu stranicu