1. Novosti iz Zaklade
  2. Objavljena je Odluka o financiranju programa i projekata iz Proračuna Grada Poreča - Parenzo

Objavljena je Odluka o financiranju programa i projekata iz Proračuna Grada Poreča - Parenzo

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva u području: razvoja civilnog društva i socijalne skrbi iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini, na temelju članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 2/13, 10/18 i 2/21) i članka 30. Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo, broj 1/16 i 1/18).

  • Odluka se nalazi u privitku ispod.

Više pogledajte na Grad Poreč

Povratak na prethodnu stranicu