1. Novosti iz civilnog društva
  2. Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje u sklopu projekta MEDIA CIRCLE

Objavljen poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje u sklopu projekta MEDIA CIRCLE

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba objavila je 1. rujna 2016. godine poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje u sklopu projekta MEDIA CIRCLE, sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, za nevladine grassroot organizacije iz Hrvatske.

Organizacije koje se žele prijaviti moraju biti registrirane lokalne grassroot organizacije civilnog društva koje se bave medijskim i zagovaračkim pitanjima u jugoistočnoj Europi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska i Makedonija).

Vrsta aktivnosti koje kvalificiraju su aktivnosti poput izravnog zagovaranja, provedbe istraživanja, distribuiranja rezultata istraživanja, poticanja javne rasprave među dionicima, zagovaranje revizije postojećeg zakonodavstva, uspostava dijaloga s političkim strankama, kampanje za podizanje javne svijesti, objava letaka i priručnika o najboljolj praksi i sl.

Rok za dostavu prijava produžen je do petka, 7. listopada 2016. godine.

U nastavku dostupne upute, u kojima možete pročitati i puno više o ovom Pozivu, kao i obrazac za prijavu.

Povratak na prethodnu stranicu